Pomoc deťom so zdravotným postihnutím? Vyskúšajte koňa a budete žasnúť

Pohyb vznešeného zvieraťa, jeho teplo a povaha. Toto všetko dokáže pomáhať chorým deťom spôsobom o akom tak často ani len nevieme. Na liečbu niektorých zdravotných ťažkostí našich ratolestí sa používajú aj kone. Viac o ich úlohe v terapii detí hovorí v rozhovore pre Pravdu Bc. Pavlína Matulániová z organizácie Zvierací terapeut.

11.10.2023 14:00
Fotokôň01, terapia, zvieraci terapeut, Foto:
Viac než terapia: Zážitok pri terapii s koňmi umocňuje ich láskavá a vznešená povaha.
debata

Prečo je u detí dôležité využívanie aj iných ako tradičných terapeutických prístupov a akú úlohu v tomto zohrávajú zvieratá?

V dnešnej modernej dobe, ktorá prináša prúd mnohých alternatívnych terapeutických konceptov je úplne prirodzené zapájať práve zvieratá do jednotlivých intervencií s človekom. Najmä pri práci s deťmi sú zvieratká obrovským motivačným faktorom, napomáhajú nám v spolupráci s dieťaťom, urýchľujú a zvyšujú mieru zapojenia dieťaťa do jednotlivých aktivít, jednoznačne je asistencia akéhokoľvek zvieraťa pozitívnym faktorom pri aplikovaní mnohých liečebných smerov či sú to pedagogicko-psychologické smery, logopédia asistovaná psami ako aj ďalšie. Pôvodným názvom, pod ktorým možno poznáte tieto aktivity, do ktorých je zapojený práve pes je canisterapia, avšak profesionalizácia ide dopredu a prináša užšie špecializované odvetvia liečebnej praxe, a to všetko zahŕňa najmä pojem intervencie s asistenciou zvierat. Z liečebných smerov týkajúcich sa pohybovej sústavy sa jedná najmä o uplatnenie fyzioterapie a rehabilitácie s asistenciou koňa a teda ide o hipoterapiu a hipo-rehabilitáciu, ktorej cieľom je zlepšiť najmä pohybové ťažkosti pacientov.

Ktoré zvieratá sa najčastejšie využívajú v terapiách u detí a prečo?

Úplne najštandardnejšími zvieratami zapájanými do terapeutických procesov a aktivít sú psy, mačky (felinoterapia), kone (hipoterapia/hipo-rehabilitácia) a ďalej aj drobnejšie zvieratá ako napríklad zajačiky, morčiatka či sliepky. Výborné výsledky v ostatnej dobe prináša aj apiterapia, ktorá už je k dispozícii aj na pár miestach na Slovensku. Jedná sa o terapiu s včelami, ktoré vytvárajú špecifické prostredie pozitívne vplývajúce na človeka.

Ako pohyb koňa ovplyvňuje dieťa po fyzickej a psychickej stránke?

Obrovskou výhodou zvierat je ich pôsobenie na človeka po psychickej stránke. Štúdiami potvrdený pozitívny vplyv zvierat na človeka už len pri krátkodobom očnom kontakte spôsobuje vyplavovanie endorfínov – hormónov šťastia. Práve táto skutočnosť prináša pacientom napríklad pri rehabilitácii na koni náležitú energiu zapájať sa, pracovať, cvičiť a rehabilitovať. Pacienti sa na ďalšiu návštevu vždy tešia. Zvieratá sú často práve prostredníkom – prepojením medzi terapeutom a pacientom, kedy aj pri ťažších diagnózach detičiek vieme výborne spolupracovať. Pre imobilných ľudí pri terapii práve kôň aspoň na krátkosť času predstavuje pocit chôdze, náležitej slobody a voľnosti pohybu. Každý človek si jednoducho v tom nájde iné – svoje.

Čo všetko zlepšuje u detí intervencia s koňmi?

Osobne sa zaoberám hipo-rehabilitáciou a teda sa špecializujem najmä na postihnutia pohybového aparátu, kombinované postihnutia ako aj neurologické, genetické či vývojové ochorenia u detí. U mnohých z nich sa vyskytujú rôzne asymetrie držania tela, svalová disbalancia, hypotónia – nízke napätie svalov alebo opak vysoké napätie svalstva – spasticita. Najčastejšie však pracujeme s detičkami, ktoré sú úplne ležiace a ich spolupráca je minimálna. Aj takéto možnosti má práve práca s koňom, detičky rôzne polohujeme na konskom chrbte, používame rôzne pomôcky na zmenu pozícii ako aj zapájame rôzne hravé metódy na zvýšenie ich aktivity.

Na ako princípe to funguje?

Kľúčový princíp pozitívneho pôsobenia jazdy na koni je práve v bio-mechanike jeho pohybu. Kôň počas kráčania realizuje rovnako ako my ľudia skrížený vzorec pohybu osi hrudníkových a panvových končatín. Práve tento pohyb, ktorý prebieha v troch rôznych dimenziách – rovinách navádza pacientov na správny pohybový vzorec a korektné držanie tela, či už pri chôdzi na koni ako aj počas iných aktivít. Jazda na koni vyžaduje zvýšenú pozornosť a kladie dôraz najmä na zapojenie svalov držania tela – takzvaného jadra, preverí stabilitu človeka ako aj svalovú silu a kondíciu.

pes Čítajte aj Ako pomáhajú psy so psychickými problémami detí?

Jazda na koni podľa vás narúša patologické stereotypy a vytvára nové. Vysvetlite o čo ide?

Presne tak. Častokrát k nám prichádzajú detičky, ktoré sú ležiace, majú v rôznych pozíciách končatiny alebo hlavu, ktorá im vyhovuje a takmer neustále sú v nej fixované. My sa snažíme správnou polohou na koni v prvom rade stuhnuté svalstvo teplom koňa, ktoré sála z jeho chrbta uvoľniť toto napätie. Plynulý pohyb koňa v kroku spôsobí aj to, že dieťatko si na daný rytmus pohybu pekne navykne a následne sa nám krásne darí uvoľňovať, vystierať pršteky na rukách, vystierať stiahnuté a pokrčené nôžky, vyrotovať hlávku do opačnej strany. Všetko prebieha za našej asistencie, tieto detičky často nie sú schopné otočiť hlavu samé do opačnej strany. Zmena pozície a uvoľnenie svalstva najmä toho preťaženého spôsobuje deťom veľkú úľavu o ktorej nám rodičia neskôr rozprávajú.

Kone pomáhajú deťom aj s detskou mozgovou... Foto: Archív Zvierací terapeut
fotokon02, zvieraci terapeut, Kone pomáhajú deťom aj s detskou mozgovou obrnou či genetickými syndrómami.

Čo napríklad zažívajú?

Detičky napríklad dobre a uvoľnene spali, uvoľnenou ručičkou si dokázali napríklad pridržať fľašku poprípade otvorili dlaň, čo nie je pre nich bežné. Dlhodobou prácou sa nám často podarí dosiahnuť pozície, ktoré už nie sú asymetrické, sú správne a čím dlhšie dieťatko dokáže túto vzpriamenú pozíciu hlavy udržať aj počas zostatku dňa o to je preťaženie okolitých svalov menšie, čím sa určite zvyšuje kvalita jeho života.

Ako prijímajú deti vašu terapiu koňmi, nemajú spočiatku strach, obavy?

Keďže pracujeme najmä so zdravotne ťažko postihnutými detičkami, u ktorých je emocionálne prežívanie nie vždy úplne zreteľne čitateľné prebieha to často ľahko a hladko, veľmi dôležité je aj nastavenie rodiča, ktorý odovzdáva do našich rúk svoje dieťaťa. Pri detičkách len s ľahšími poruchami alebo postihnutiami to býva ťažšie. Strach však nie je zakázaný, je prirodzený. Vždy deťom hovoríme, že sa môžu báť, že je to v poriadku, avšak pri prvých krokoch koňa všetko opadne a už toto slovo nemusíme ani spomínať. Paradoxne vždy najťažšie býva nastúpiť, potom je to už len jednoduchšie.

Pre ktoré deti, s akými špecifickými problémami sa používa intervencia s koňmi?

Najčastejšie sa stretávame s detičkami s detskou mozgovou obrnou, genetickými syndrómami, s predčasne narodenými deťmi a mnoho ďalšieho. Takisto aj s deťmi s rôznymi parézami končatín. Spektrum indikácie je naozaj široké, keďže táto terapia celostne pôsobí na mnoho oblastí a vplýva na pohybovú sústavu človeka a taktiež dokáže zlepšovať kognitívne funkcie u detí, krásne sa dá zapojiť do procesu aj edukácia a ďalšie aktivity. Príjem každého dieťatka konzultujeme s jeho odborným lekárom v závislosti od jeho diagnózy, vyžadujeme si odporúčanie, ktoré s takouto formou terapie pre dané dieťa súhlasí.

Pre koho nie je určená?

Sú samozrejme však aj okolnosti, ktoré by sme pri nástupe na intervencie s asistenciou zvierat mali zvážiť. Úplne základnými kontraindikáciami je alergia na zvieratá ako aj panický strach so zvierat (s ktorým sa taktiež dá pomaly pracovať). Je samozrejme aj veľmi veľa vážnych kontraindikácií, ktoré podrobne evidujeme a sú dostupné aj na našej webovej stránke www.zvieraciterapeut.sk. Pre nás je najdôležitejšie zdravie detičiek a ich bezpečnosť, chceme im pomôcť a preto na túto oblasť dôsledne dohliadame.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasne narodené deti #uvoľnovanie endorfínov #rehabilitácia #psychické zdravie #detská mozgová obrna #hipoterapia #apiterapia #felinoterapia #canisterapia #obmedzenie pohybu #rehabilitácie #zvieratá a ľudia #genetické choroby

+ Navštevujte pravidelne lekára, aby ste mali prehľad. Kontrola je dôležitá.
Pre dosiahnutie lepšie plateného...

+ Poškodené vlasy z morskej vody dokáže zachrániť iba kaderníčka.
Dobrá odpoveď vám pomôže pri pracovnom...