+ Neobmedzujte sa kvôli svojej postave ale kvôli svojmu zdraviu.
Dosiahli ste veľký úspech v zamestnaní,...

+ Nie všetko bude priaznivo pôsobiť na vaše telo, musíte to sami zistiť.
Všetko sa vám bude robiť lepšie v...