Máte doma digitálne závislé dieťa? 1. časť

Potreba neustálej kontroly sociálnych sietí, pozeranie do mobilu či obrazoviek počítača. V prípade, že sa takéto správanie stáva u detí nutkavým, vzniká problém. V krajných prípadoch môže nadmerné používanie digitálnych technológií viesť k závislosti. Ako sa jej vyhnúť a ako by malo vaše dieťa tráviť čas pri notebookoch, tabletoch či mobiloch hovorí pre Pravdu v prvej časti témy o digitálnej závislosti odborníčka na slovo vzatá, psychologička z Linky detskej istoty Katarína Trlicová.

17.11.2021 15:00
deti, počítač, škola, dieťa, internet Foto:
Digitálne technológie patria do reality súčasného života preto sa im nemôžu vyhýbať ani deti.
debata

V akom veku a prečo by sa deti mali vyhýbať digitálnym technológiám?

Digitálne technológie patria do reality súčasného života preto sa im nemôžu vyhýbať ani deti. Je na nás dospelých, ako ich správne a bezpečne včleniť do každodenného bytia. Znamená to, že zodpovední dospelí by mali postupne deti učiť ako digitálne technológie používať a využívať v svoj prospech, teda pre svoje potreby, záujmy či pre svoj relax.

Kedy by mal nastať tento okamih?

Tento zoznamovací proces by mal začať už v predškolskom veku a mal by byť spojený aj so základnými pravidlami, ako a koľko času tráviť s digitálnymi technológiami. Dôležité je, aby rodičia s deťmi primerane k ich veku mali vzájomne dohodnuté pravidlá a časové limity. Návyky, ktoré získajú v detskom veku dávajú základ pre dobré zvládanie narastajúcich povinností, ale aj pre využívanie voľného času.

Aké pozitívne a aké negatívne vplyvy majú spomínané technológie na malé deti a ako sa to prejavuje v ich živote?

Internet ponúka pre malé deti veľa programov, ktoré sú prínosom. Rozvíjajú rôzne schopnosti a zručnosti v súlade s vývinovými obdobiami. Mnohé sú interaktívne, zapájajú deti do procesu riešenia rôznych úloh či situácii. Dieťa sa učí čiastočne ovládať digitálny prístroj, reagovať na rôzne podnety a začína vnímať digitálnu ponuku. Pod vedením rodiča či pedagóga v škole spoznáva pravidlá, že čas na počítači alebo tablete je presne určený. S postupným vekom sa čas v online priestore prirodzene zvyšuje túžbou dieťaťa po poznaní a aj školské úlohy a projekty si často vyžadujú internet a jeho informácie. Preto je nevyhnutné súčasne s pravidlami komunikovať s dieťaťom, ako sa správať v online priestore, čo pozitívne nám virtuálny svet ponúka, ale aj aké sú jeho nevýhody a ohrozenia.

A čo videohry, často sa akoby radili medzi nebezpečné faktory, ktoré vplývajú na deti?

Pre zábavu a relax deti intenzívne vyhľadávajú rôzne videohry. Je to prirodzený jav, keďže hra patrí k detstvu a pre zdravý vývin má svoje opodstatnenie. Správny výber videohier môže mať pozitívny prínos. Dieťa si napríklad trénuje pamäť, koncentráciu pozornosti, rozvíja tvorivosť, učí sa rýchlo reagovať a riešiť situácie. Pri hre sa dieťa môže odreagovať, uvoľniť, odskúšať si rôzne roly a postoje. Pri hre by mali byť dôsledne stanovené pravidlá a limitovaný čas.

Aké sú negatíva digitálnych technológií?

Negatívny vplyv digitálnych technológii pre malé deti najčastejšie súvisí s neprimeraným časovým intervalom dieťaťa pred obrazovkou mobilu, tabletu či počítača a televízie alebo výberom nevhodnej hry. Ďalším negatívom je, ak sa dieťa náhodným preklikávaním dostane na nevhodné stránky, ktorým nerozumie, ale vzbudzujú nepríjemné pocity, ktoré sa môžu následne manifestovať ako problémy so spánkom, prežívanej neistoty, strach z cudzích ľudí či niečoho neznámeho. U dieťaťa sa prejavuje celková psychosociálna nepohoda.

čína, dieťa, video hra, počítač, tablet, žiak Čítajte aj Online hry nie viac ako tri hodiny týždenne! Čínske deti dostanú prísne limity

Môže problém s prehnaným trávením času pred obrazovkami počítačov, tabletov či mobilov spôsobiť aj závislosť?

V niektorých situáciách určite áno. Ak dieťa potrebuje neustále kontrolovať sociálne siete alebo hrať videohry, sledovať niektoré stránky či videá na úkor bežného života a povinností, je na ceste k digitálnej závislosti. Medzi upozorňujúce prejavy vznikajúcej závislosti patrí napríklad zanedbávanie seba samého, nedostatok vzťahov tvárou v tvár, zhoršovanie prospechu, únik do choroby, podráždenosť, poruchy spánku a podobne. Citlivé obdobie pre vznik závislosti na digitálnych technológiách je ranný školský vek a obdobie puberty.

Súvisí závislosť od digitálnych technológií aj s inými problémami, ktoré môžu mať deti?

Pri vznikajúcej, resp. vzniknutej závislosti na virtuálnom svete ide prevažne o prekrytie iného problému, ktorý dieťa prežíva v bežnom živote. Často je to nedostatok sociálnych kontaktov v reálnom živote, pocity menejcennosti, neúspešnosť, rodinná nepohoda, ale aj nuda a neschopnosť aktívne využiť voľný čas. Pre odbornú pomoc a riešenie je tak dôležité zistiť prečo je online priestor tak významný pre dieťa, aké bolesti či nedostatky si saturuje a čo prežíva. Život s digitálnymi technológiami si vyžaduje otvorenú komunikáciu rodičov s dieťaťom. Pokojný dialóg, bez výčitiek a trestov vedie k vzájomnej dôvere, zodpovednosti, rešpektu a akceptácii spoločne dosiahnutých dohôd a stanovených pravidiel.

Stále hovoríme o negatívnom vplyve digitálnych technológií, ale tie majú nielen svoju formu, ale i obsah. K čomu by deti na tabletoch či mobiloch nemali mať prístup?

Deti by mali byť určitými obmedzeniami (rodičovské zámky, pravidlá, kontrola) chránené pred nevhodným obsahom, ktorý je neprimeraný veku dieťaťa a jeho výbave mu porozumieť. Surfovanie po stránkach a videách s nevhodným obsahom ako je netolerancia, násilie, sexualita, nebezpečné scény a podobne, ktorým dieťa vzhľadom na vek nerozumie, môžu vyvolať celkovú psychickú nepohodu, ktorá následne zasahuje do bežného života dieťaťa. Taktiež zlý výber hier, napríklad hry, pri ktorých dieťa zlyháva alebo sú plné agresivity a negatívnych situácii často vyvolajú nepríjemné pocity neúspešnosti a strachu.

Čo môže spôsobiť zážitok z takéhoto obsahu?

Nespracované zážitky z nevhodného obsahu môžu zanechať dlhodobé až trvalé následky na psychike dieťaťa. Najefektívnejšia ochrana pred nevhodným obsahom je bezpečné rodinné zázemie a otvorená dôverná komunikácia od útleho detstva.

Existujú štatistiky, ktoré by uvádzali závislosť detí na technológiách a je vôbec ľahké takéto výskumy uskutočniť?

Predpokladáme, že ide o náročné výskumy vzhľadom k dosiahnutiu validných výstupov. Zaujímavé výstupy majú z r. 2020 študenti – Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava, ktoré si môžete pozrieť aj na tejto stránke: https://fmk.sk/…-prekvapili/

Ako vhodne možno kompenzovať „pobyt“ pred obrazovkou s inými voľnočasovými aktivitami a čo treba robiť, ak dieťa nemá záujem o prírodu, ľudí?

Pre psychickú stabilitu sú pre dieťa pravidlá, systém a niektoré rodinné rituály veľmi dôležité. Dáva mu to určité bezpečie a ukotvenie v systéme rodiny. Rodina by mala mať jasný režim dňa a týždňa, v ktorom dieťa vie čo sú povinnosti – škola, krúžky, tréningy a čo je jeho voľný čas, s ktorým môže hospodáriť. V prospech dieťaťa je, ak si vie voľný čas samo regulovať alebo sú mu ponúknuté rôzne aktivity, s vyváženým časom v exteriéri a interiéri.

Ktoré aktivity sú teda vhodné?

Pre voľný čas sa ponúka široké spektrum aktivít: počúvanie hudby, čítanie, spoločenské, poznávacie či edukatívne hry v reálnom ako i vo virtuálnom prostredí, rekreačné športovanie, priateľské stretnutia a sociálne kontakty osobné ako i v online priestore. Silnou stránkou sú hoby aktivity, napríklad maľovanie a modelárstvo, zberateľské aktivity a iné. Nesmie sa však zabudnúť aj na ničnerobenie, to znamená čas, kedy je dieťa samo so sebou vo svojom prežívaní. Pretože, neustále programovanie dieťaťa a organizovanie každej minúty jeho života môže viesť k fyzickému aj psychickému preťaženiu.

V druhej časti témy o Digitálnej závislosti sa budeme zhovárať o výhodách tradičných hier pre deti. Odborníčka zo spoločnosti Piatnik Jana Karásková nám prezradí ako zaujať naše ratolesti inými než digitálnymi hrami.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #deti a šport #digitálna gramotnosť #závislosť od internetu #počítačová bezpečnosť #digitálna generácia #závislosť na mobile #online hry

+ Kondícia sa vám nateraz zníži, čo môže byť spôsobené aj ochladením.
Neodkladajte platby na poslednú chvíľu,...

+ Pri prechladnutí si uvaríte čaj z bylín, zázvoru a pridáte citrón s medom.
Váš kolega nehrá podľa pravidiel,...