Aj zvyšky čaju a kávy či potraviny po záruke! To všetko patrí do bioodpadu

Kuchynský bioodpad tvorí najväčšiu časť odpadu pochádzajúceho z domácností.

21.07.2021 13:00
káva, usadenina Foto:
Kam so zvyškami kávy?
debata (3)

„Od roku 2021 sú mestá a obce okrem Bratislavy, Košíc a Prešova povinné ho zbierať. Vďaka tomu neskončí na skládke odpadov a nebude ďalej znečisťovať životné prostredie,“ povedala lektorka environmentálnej výchovy Laura Martinková.

Video

Pre domácnosti to znamená mať podľa jej slov nádobu, do ktorej sa bude kuchynský bioodpad zbierať a následne ho pravidelne vyprázdňovať do zbernej nádoby na to určenej. Bioodpad možno recyklovať v kompostárňách na kompost alebo v bioplynových staniciach na bioplyn a následne elektrinu.

Do kuchynského bioodpadu patria šupy z ovocia a zeleniny, zvyšky čaju, kávy, staré pečivo, škrupiny od vajíčok, zvyšky kvetov, zvyšky jedla, potraviny po záruke. Do kuchynského bioodpadu nepatria konáre, piliny, popol, jedlé oleje a tuky a ostatné zložky odpadu, ktoré vieme vytriediť.

polievka, hrniec, žena, zápach, pokazené jedlo, odpad Čítajte viac Čo nepatrí do kompostéra a kam so skysnutou polievkou? Viete vytriediť odpad z kuchyne?

„Ak vytiahneme kuchynský biologicky rozložiteľný odpad zo zmesového odpadu, priamo znižujeme množstvo zmesového odpadu končiaceho na skládke odpadov a zároveň zvyšujeme percento vytriedeného odpadu,“ zhrnula Martinková.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #bioodpad #triedenie bioodpadu

+ Pomáhanie iným ľuďom zvyšuje pocit zmyslu života a vnútornú spokojnosť.
Skutočne nemusí byť všetko podľa vašich...

+ Potrebujete vyváženú stravu počas celého dňa, nezabúdajte na to.
Financie máte zaobstarané ešte na dlho,...