Odklad školskej dochádzky. Stal sa dnes módou?

Štatistiky dokazujú, že stúpa počet detí s odkladom školskej dochádzky.

20.09.2014 17:00
školák, únava, problém Foto:
Niektoré deti po dovŕšení šiesteho roku veku nedosahujú školskú spôsobilosť.
debata (1)

Otázkou zostáva, či naozaj vzrastá počet detí, ktoré nie sú z rôznych dôvodov na školu spôsobilé alebo zohráva úlohu aj možnosť, že rodičia majú na výber či svoje dieťa do školy po dovŕšení 6 roku veku zapíšu alebo ho ešte rok nechajú v materskej škole.

Kým kedysi ste len ťažko mohli počuť o dieťati s hyperkativitou, dyspraxiou či poruchou pozornosti, dnes týchto detí pribúda. Nie žeby v minulosti neboli živšie a neposednejšie deti, naopak. Neexistovalo však také množstvo diagnóz, do ktorých môžeme deti „vymykajúce sa priemeru“ vtesnať. Dnes stačí, že je dieťa trocha temperamentnejšie a hneď má diagnostikovanú poruchu ADHD. Nerozpráva v dvoch rokoch? Určite má poruchu komunikácie. Je prítulnejšie k mame ako jeho súrodenec? Pravdepodobne je nezrelé, nezdravo fixované na matku a určite bude mať problém zo začlenením sa do kolektívu. Áno, aj toto sú dôvody prečo rodičia vyhľadávajú odborníkov a zvažujú odklad školskej dochádzky.

Čo hovorí zákon?

O školskej dochádzke hovorí zákon č. 258/2008 Z.z V ňom sa dozvieme, že ak „dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.“ Dieťa po rozhodnutí riaditeľa základnej školy o odklade školskej dochádzky, zotrváva ďalší rok v materskej škole. Keď si riadne preštudujete zákon, zistíte, že v konečnom dôsledku je i tak rozhodnutie či dá svoje dieťa do prvej triedy tento alebo až budúci rok, na rodičovi.

Päť dôvodov, prečo sa rodičia rozhodnú pre odklad:

1. Dieťa je príliš hravé.
2. Nech so predĺži detstvo.
3. Je na rodiča príliš naviazané.
4. Nevie obsedieť, je hyperaktívne.
5. Neviem, ako skĺbim učenie sa s prváčikom a prácu. Tak ho nechám ešte rok doma.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #školská dochádzka #vývojové poruchy detí #školská spôsobilosť

+ Trávte, čo najviac času vonku, choďte sa kúpať či opaľovať na slniečko.
Vyváženie pracovného a osobného života...

+ Nevyhýbajte sa novým chutiam, vyskúšajte niečo, čo ste ešte neskúsili.
S financiami nastanú menšie problémy,...