+ Zdravotný stav sa bude zlepšovať, čím sa vám zlepší aj nálada.
Peniaze nie sú pre vás prioritou, vaše...

+ Príliš vysoké tempo sa neodzrkadlí vo výkone, ale na zdraví.
V živote je stratené iba to, čoho sa sami a...