Psychologička Eva Krkošková: Žena na materskej nezhlúpne

Dieťa dáva matke lásku, pocit šťastia, radosti, uspokojenia, zmysluplnosti.

11.05.2014 17:00
Eva Krkošková, psychologička Foto:
Eva Krkošková, psychologička.
debata

Aký vplyv na psychiku ženy má, keď zostane s dieťaťom na materskej dovolenke? Zrazu trávi veľa času doma a je oveľa menej v kontakte s inými ľuďmi.
Na život na materskej „dovolenke“ sa dá pozerať z rozličných uhlov. Doma má matka dostatok času pre dieťa. Nemusí myslieť a zaťažovať sa pracovnými povinnosťami, deliť svoje sily, pozornosť, zameranie myslenia, motiváciu – teda všetku svoju energiu, nadanie, tvorivosť môže nasmerovať do starostlivosti a výchovy dieťaťa, môže si materstvo naplno užívať. Dieťa prináša nesmierne obohatenie a nové rozmery v živote matky, ktorá sa stáva zrelšou, vnútorne bohatšou osobnosťou. Zároveň dieťa, ktorému sa matka dostatočne a vhodným spôsobom venuje, je spokojné a spätne napĺňa matku citovo. Dáva jej lásku, pocit šťastia, radosti, uspokojenia, zmysluplnosti. Ak však matka zablokuje všetky ostatné informačné a vzťahové zdroje, teda uzavrie sa doma, prípadne na pieskovisku, iba so svojím dieťaťom, môže dôjsť k stereotypnému žitiu, frustráciám až depresiám.

Zmenilo sa materstvo za posledné roky? Napríklad vďaka internetovým stránkam pre mamičky, od ktorých sa niektoré stávajú až závislými? Nie je to novodobé nebezpečenstvo?
Spôsoby, akými mamičky svoje materstvo realizujú, sa menia s dobou. Menia sa v súvislosti s využívaním aktuálnych vedeckých poznatkov o vývine dieťaťa, ako aj s uprednostňovaním overených, niekedy módnych skúseností predchádzajúcich generácií. Je ťažké sa v záplave faktov a rád orientovať. Práve internet prináša možnosť získať čo najviac odpovedí na otázky v prípade pochybností. V diskusiách si môžu mamičky prekonzultovať aktuálny problém. K takto získaným informáciám sa však treba postaviť kriticky, nebrať ich doslova, ale overiť si ich na správnom mieste, napríklad u detského lekára. Závislosť od internetových informácií môže vzniknúť z vnútornej neistoty, nesamostanosti, z nedostatku iných kontaktov či spomínaného nekritického prijímania rád. Nemyslím, že by to bolo nebezpečenstvo typu epidémie. Tie mamičky, ktoré zostanú závislé od internetu, by v minulosti boli pravdepodobne závislé od svojich matiek. Problém je v osobnosti užívateľa.

Je dobré byť mamičkou na 100 percent, keď sa mama na svojho potomka celkom upne a prestane sa zaujímať o všetko ostatné? Je to vôbec pre dieťa dobré? Do koľkých rokov dieťaťa je takáto oddanosť v poriadku?
V novorodeneckom období je takéto správanie matky žiaduce. S rastom a postupujúcim vývinom dieťaťa je však vhodné postupne sa osamostatňovať, tak ako sa aj potom prirodzene odpútava od matky. Nemožno presne určiť vekovú hranicu. Aj oddaná matka by mala sledovať, čo sa deje vo svete a okolo nej. V kontaktoch mimo domu a mimo dieťaťa načerpá nové inšpirácie, energiu, príjemné emócie, ktoré zas môže venovať svojmu pokladu.

Dá sa nazvať materstvo v niektorých prípadoch priam útekom – napríklad pred prácou?
Predpokladám, že ide o ojedinelé prípady. V súčasnosti znamená dieťa vysoké finančné náklady, aj preto vo väčšine prípadov prichádzajú deti na svet po zodpovednom rozhodnutí ich rodičov.

Poznám niekoľko žien, ktoré sa po narodení dieťaťa veľmi zmenili – začali pozerať seriály, ktorými pred tým pohŕdali, prispievajú do „mamičkovských“ internetových diskusií, všetky problémy nesúvisiace s dieťaťom sa im zdajú banálne. Myslíte, že je to prirodzené a tento stav časom prejde? Ako sa má v takomto prípade správať okolie?
Áno, je to prirodzený stav a prirodzene aj prejde. Žena v materstve nezhlúpne, len sa adaptuje na požiadavky, ktoré život s dieťaťom prináša. Rozličné zmeny môžeme pozorovať na všetkých psychicky zdravých ľuďoch, ak sa im zmenia životné podmienky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #matka #mama #Deň matie #psychológia vzťahu

+ Kondíciu si udržiavajte pravidelným posilňovaním a dýchacími cvičeniami.
Vo financiách...

+ Stanovenie časových limitov pre cvičenie zvyšuje efektivitu tréningu.
Organizácia pracovného dňa podľa priorít...