Neprijali vás? Možno chcú niekoho horšieho!

13.11.2013 12:00
ocenenie v práci, kariéra
Z každého neúspešného konkurzu je dobré sa poučiť a posunúť ďalej. Autor:

Aj to môže byť dôvod, prečo ste neprešli konkurzným sitom – ste príliš dobrý materiál!

Nemusí však ísť o žiaden podraz od výberovej komisie, jednoducho sa firma chráni, aby ste im po krátkom čase nezutekali za niečím zaujímavejším.

Neúspešný pohovor neberte za prehru

Možno siahate po menej náročných pozíciách vedome – zo zdravotných dôvodov, či zo straty ambícií a možno si krok vedľa ani neuvedomujete. Ale ak je zjavné, že vaše reálne vzdelanie, vedomosti a skúsenosti sú väčšieho rozsahu, než sa od vás vyžaduje, neprijatie určite nevnímajte ako neúspech. (Napokon, z každého neúspešného konkurzu je dobré sa poučiť a posunúť ďalej.)

Je prirodzené chcieť využiť svoj potenciál

Zamestnávateľ prihliada na to, aby začlenil do tímu človeka adekvátnych kvalít – nemali by byť ani väčšie, ani menšie, ako sa požaduje. Je totiž zrejmé, že ak sa začnete v rámci pridelenej pozície nudiť, budete rozmýšľať nad efektívnejším využitím svojej kapacity. Firme to však nemusí byť vôbec jedno, ak nemá záujem (a nemôže si dovoliť) každé tri mesiace obsadzovať miesto novým človekom.

Nikdy neviete, kde a kedy motyka vystrelí

Ak sa vám nepozdáva, že si vás nevybrali a nerozumiete tomu, neprerušte s firmou kontakt bez objasnenia situácie. Slušne a nevtieravo sa pripomeňte, opýtajte sa, či vám môžu uviesť dôvody, pre ktoré ste sa nemohli chopiť pracovnej príležitosti. Je na vás, čo si z toho vyberiete, dajte na inštinkty, ale aj na triezvy rozum, zhodnoťte svoje možnosti a pokúste sa na seba nabudúce lepšie napasovať ponuku. A možno vám napokon zavolajú aj odtiaľ, kde to nevyšlo, s tým, že pre vás majú funkciu šitú na mieru.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#práca #zamestnanie #pohovor #konkurz
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Obliekajte sa primerane k počasiu, nemôžte si dovoliť práve ochorieť.
Zdokonaľujte sa v tom v čom máte...

+ Ak potrebujete deň sami pre seba, urobte si ho.
Nový týždeň, nové úlohy a práca, začnite na tom...