Koučing s Pravdou, 2. diel: Komunikačné problémy s nadriadeným

V druhom dieli nášho seriálu si povieme niečo o tom, ako pomocou koučingu zlepšiť komunikáciu so šéfom.

28.10.2013 07:00
šéf Foto:
Máte svojho šéfa v zuboch?
debata

Šesťdielny seriál sme pre vás pripravili s profesionálnou koučkou a trénerkou osobnostného rozvoja, Erikou Feketovou. Vypichneme spolu šesť najčastejších problémov, s ktorými ju klienti navštevujú.

Čo môže v práci spôsobiť veľa problémov, je aj chýbajúci rešpekt. Môže sa týkať vekového rozdielu, rasy alebo pohlavia.

Aj s takýmito problémami vyhľadávajú klienti koučku Eriku Feketovú. Človeka, ktorý nerešpektuje svojho šéfa, to vytáča. „Hnevá ho, že šéf má neporiadok vo veciach, že naňho tým pádom padajú úlohy, ktoré sa ho ani netýkajú a jemu pribúda práce.“ Šéf môže byť tiež chaotický, čo podriadenému, ktorý potrebuje pracovať v harmónii, vôbec nevyhovuje.

Problém s nadriadeným Modelová situácia: „Predstavte si, že máte nadriadeného, ku ktorému máte rešpekt už z dôvodu, že si túto funkciu pravdepodobne zaslúžil – svojim vzdelaním, skúsenosťami a tým, ako vie viesť ľudí,“ hovorí koučka Erika Feketová. Ideálne je to v prípade, ak podriadený rešpektuje nariadenia nadriadeného. Môže mu bez problémov povedať svoj názor, ponúknuť návrhy na zlepšenie. Všetko však podľa Feketovej závisí od spôsobu komunikácie. Škrípať to môže začať v prípade, ak s nadriadeným komunikujeme spôsobom, ktorý je preňho neprijateľný. Reč je o arogantnom, presviedčavom spôsobe, bez toho, aby sme hľadali cestu, ako naňho. Také nápady a riešenia šéf častokrát zamietne, aj keby boli dobré, len preto, že neboli odkomunikované správnym spôsobom.

Zmeniť spôsob komunikácie
V prípade, že ako podriadená máte dostatok priestoru, síl a iniciatívý, môžete skúsiť zmeniť spôsob komunikácie. „Je to istým spôsobom zábavná hra, keď zbadáte, že to funguje a vylepšuje vzťahy,“ hovorí Feketová. Modelová situácia: Predstavte si, že pôjdete na svojho šéfa priamo. Poviete mu, že „takto to fungovať nemôže“ a on sa vzprieči. Bude si stáť za tým, že takto to fungovať bude, „lebo som povedal“. Návrh sa môžete pokúsiť predniesť inak – uhrať, akoby bol jeho. Prísť za šéfom sa môžete pokúsiť takto: „Minule ste mali výborný nápad, myslím, že bol váš.“ Šéf tú myšlienku s veľkou pravdepodobnosťou prijme.

Buďte asertívna
Nechcete spraviť niečo, čím vás šéf poveril? Choďte na to asertívne. Holú vetu „Nespravím to,“ môžete doplniť: „Oceňujem, že ste ma chceli takou úlohou poveriť, žiaľ, nemám na to priestor.“

Aj šéf potrebuje pochvalu
Ak máte čo len najmenší dôvod, využite ho, aby ste šéfa pochválili za to, čo spravil, ako sa správal, ako na vás pôsobil, navrhuje ďalej Erika Feketová. „Stačí nájsť drobnosť, pochváliť ho za to, akú navodil v práci atmosféru, vďaka ktorej celý tím harmonicky pracoval. Musí to však by prirodzené,“ upozornila koučka, ktorá vie, že aj nadriadení potrebujú uznanie od podriadených.

Nevážim si ho!
Šéfa si nevážim, nerešpektujem ho, ako mám byť v práci šťastná? Erika Feketová má riešenie: „Prijmite, že si robíte svoju prácu najlepšie ako viete. Odovzdávate ju a beriete za ňu plácu. Trávite v nej toľko času, koľko potrebujete a nenecháte sa vťahovať do rôznych intríg kolegov, ktorí šéfa možno tiež nerešpektujú a uvedomujú si jeho chyby.“ Dôležité je aj nezaoberať sa šéfom vo svojom voľnom čase. „Stretávajte sa s priateľmi, s rodinou, fungujte pre seba. Lebo váš osobný život, ktorý vás napĺňa, je druhá stránka mince. Potrebujete sa vzdelávať, hýbať, relaxovať, tráviť čas s rodinou.“ Čo môžeme urobiť úplne najhoršie, je trápiť sa nad vecami, ktoré neovplyvníme. A tiež je potrebné si uvedomiť, že zmeniť druhých nemôžeme. Zmeniť môžeme iba postoj.

Zmena prostredia
Až keď nedokážeme, nevieme alebo nechceme zmeniť postoj, musíme zmeniť situáciu alebo prostredie. Inými slovami, ak sme so šéfom natoľko nekompatibilní a nevážime si ho (dokonca nachádzame opodstatnené dôvody na to, aby sme si ho nevážili) a nevieme sa odosobniť do takej miery, aby sme v práci riešili len svoje kompetencie, vtedy je lepšie odísť.

Nabudúci si povieme viac o tom, čo spraviť, keď potrebujeme zmenu, lebo práca nás už nenapĺňa.

Koučka Erika Feketová. Foto: Linda Bohušová Kisková
Erika Feketová Koučka Erika Feketová.

Erika Feketová

Je profesionálna koučka a trénerka osobnostného rozvoja. Uprednostňuje individuálny a intenzívny prístup, ktorý zabezpečí prenos a udržanie nadšenia pre zmeny v myslení a živote. Je zakladateľkou vzdelávacej spoločnosti Espiral, ktorá sa zameriava prioritne na ženu ako celistvú bytosť a zároveň garantom projektu Premena.

Je tiež biznis partnerkou spoločnosti Koučink centrum, ktorá realizuje o.i. vzdelávanie budúcich profesionálnych koučov. Súčasťou inovatívnej technológie učenia a rastu v spoločnosti Espiral, je starostlivosť o odbornosť, vnútornú stabilitu a istotu, krásny a svieži vzhľad, profesionálne, etické vystupovanie.

debata chyba
Viac na túto tému: #pochvala #zlý šéf #koučing s Pravdou #komunikácia so šéfom

+ Vaša cieľavedomosť vás môže dostať ďaleko, treba však vedieť kedy ju využiť.
Veľa ste pracovali, aby ste mali...

+ Obmedzte spracované potraviny a uprednostňujte čerstvé suroviny.
Snažte sa zapôsobiť hlavne na nadriadeného, iba...