Ďalší muži dňa

10% John Cena

John Cena

49% Matt Bomer

Matt Bomer

36% Britain F1 GP Auto Racing

Brad Pitt

+ Poznáte svoje silné a slabé stránky, tak sa podľa toho zachovajte.
Vaša oddanosť k práci bude ocenená,...

+ Zamerajte sa na kondíciu a posilnenie imunity. Zdravie je prioritou.
Prepustením kolegyne, ktorú ste si obľúbili...