Silná žena: Vybojovala dotáciu na projekt, ktorý mení mysle

Zanechala stresujúci život a ľudí učí ako majú ovládať svoje vlastné negatívne myšlienky. Ich pôvodcom sú často nepokoj, napätie či strach. Silvia Macháčková však patrí k optimistom, hoci tomu tak vždy nebolo. Na Slovensku sa preslávila zaujímavým projektom s názvom Bohatstvo Mysle, vďaka ktorému pomohla nielen sebe, ale aj tým, ktorých prevalcovali každodenné problémy. Ako ovládať svoje myslenie a zbaviť sa napríklad stresu? Aj o tom hovorí v rozhovore pre Pravdu zakladateľka spomínaného projektu.

30.10.2021 13:00
fotomachackova01, Foto:
Stres sám neodíde: Silvia Macháčková verí, že zvládnuť napäté životné situácie môžeme iba tak, že zmeníme svoje myslenie.
debata (2)

Na webovej stránke bohatstvomysle.sk uvádzate, že k učeniu ovládania mysle vás priviedol osobný životný príbeh. Čo sa v ňom udialo?

Projekt Bohatstvo Mysle vznikol ukončením jednej z mojich životných profesijných etáp, po ktorých som si urobila polročnú pauzu. Dlho som premýšľala nad tým, akú prácu začnem vykonávať. Čo bude tým, čo ma bude dlhodobo, možno až doživotne baviť, napĺňať, zároveň však zárobkovo živiť. Niet nad príjemnejší pocit, ako vykonávať prácu, ktorá dáva človeku zmysel. Po búrlivejšom pracovnom období sa moja myseľ začala meniť. Začala som si uvedomovať, čo je v živote dôležité nie pre druhých, ale pre mňa. Po osobných skúsenostiach a sklamaniach som konečne začala pozerať na seba.

Čo konkrétne ste začali meniť?

Začala som si uvedomovať vzácnosť času, slobody a voľného priestoru, ktorý máme každý z nás. Povedala som si, že si sama budem určovať, čo budem robiť, čo nie a hlavne som sa potrebovala odpútať od negatívnych podnetov, ľudí, životných skúseností a naivity svojho myslenia, ktorým som sa dostala do nepríjemnej situácie. S čistou, oddýchnutou mysľou som napísala projekt, ktorý bol schválený, získala som finančnú dotáciu a pustila sa do realizácie vlastnej myšlienky, ktorá bola hlavným posolstvom projektu: Robiť ľudí šťastných, spokojných, myslením silných, uvedomelých a odolných. Naučiť ľudí stáť pevne na zemi, spoliehať sa na svoje myslenie a mať tie najväčšie istoty vo svojom vnútri.

Čiže stredobodom tejto zmeny je vlastne zmena myslenia?

Prostredie, v ktorom sa nachádzame je každým okamihom premenné, ale naše myšlienky, naša myseľ nám má dávať istotu. Projekt Bohatstvo Mysle má byť pre všetkých ľudí, ktorí sa chcú stať silnými vo svojom myslení, spoliehaní sa na seba, dôverovať svojim pravdám, skúsenostiam a hlavne poznať účinné prostriedky ako sa postaviť, keď nás okolnosti zrazia k zemi.

Hovoríte o mysli a jej ovládaní. Nepriateľom človeka je stres, pričom negatívne ovláda našu psychiku. Je stres viac výdobytkom modernej doby a čo môže spôsobiť?

Negatívne a hlavne dlhodobé formy stresu v človeku vyvolávajú nepokoj. Vyvolávajú nepokoj v našej mysli, čím menia spôsob nášho vnímania, ovládania sa, emócii, nahliadania na realitu. Zmenou myslenia sa začína meniť naše správanie, konanie. Z pokojného človeka sa pod vplyvom stresu môže stať človek, ktorý sám seba znehodnotí a zotročí. Ako psychicky, tak telesne. Dlhodobý stres ničí naše zdravie, následne životy.

Je teda stres výdobytkom modernej doby?

Či je stres výdobytkom modernej doby? Určite je jej následkom. Často som cestovala do Thajska a krajín východnej Ázie, kde som sa po niekoľko mesačných pobytoch vrátila absolútne mysľou zrelaxovaná. Práve Thajsko je krajinou, v ktorej žijú ľudia spätí s prírodou, sú milí, usmiatí, pozitívni a žijú pre prítomný okamih. Veria v duchovno, v dobro, v šťastie, v lásku, v pozitívne myslenie, čo sa odzrkadľuje na ich správaní sa, zvládaní náročných a stresových situácii. Moderná doba je veľmi rýchla, neprirodzená, konzumná, ponáhľajúca sa za kvantitou, nie kvalitou. Je zabúdajúca na prítomný okamih, vnútorný pokoj a pohodu jednotlivca. Pokiaľ jednotlivec prežíva vnútorný nepokoj, hektická, civilizovaná doba produkuje množstvo nespokojných, nepokojných, stresujúcich a do neznáma sa uponáhľaných jednotlivcov. Práve stres nám odoberá na vnútornej pohode.

Ako ste sa prvý raz zoznámili so zvládaním stresu na profesionálnej úrovni?

Medzi moje prvé skúsenosti so zvládaním stresu, strachu, úzkostí patrili skúsenosti s jogou. Mala som šťastie, že ešte počas totality som mohla absolvovať šesťročný pravidelný tréning jogy, s profesionálnymi lektormi, kde som sa naučila ovládať a kontrolovať svoju myseľ, myšlienky, nálady, správanie. Naučila som sa techniky, ktorými si vieme eliminovať pribúdajúci stres, strach, úzkosť a nepodliehať panike. Či už dýchanie, meditácie, telesná aktivita, odpútanie, či koncentrácia mysle. Akákoľvek z techník pre zvládanie a odbúravanie stresu je účinná, ak si ju svojím myslením uvedomujeme a veríme jej. Naša uvedomelosť vzniká v našej mysli a práve v nej si to treba usporiadať. Svojím myslením sa môžeme vyliečiť, upokojiť, ale aj ochorieť a zničiť.

Kedy, v ktorých momentoch si vieme sami povedať, že stres je pre nás nebezpečný?

Ak nevieme o tom a neuvedomujeme si, že sme v strese znamená to, že potrebujeme pomoc druhých. Až druhí si všimnú a spozorujú na nás, že niečo s nami nie je v poriadku. Až za hranicou našich príliš veľkých životných pochybení zistíme, že sme si mali vyhľadať pomoc odborníka. Častokrát nás na to upozorní až naše okolie.

prechádzka, les, pár, pes Čítajte aj Rýchle tipy, ako si počas jesene vylepšiť náladu. Každý jeden vám skrášli deň

Takže na zvládanie stresu si potrebujeme pripustiť, uvedomiť, že ho máme?

Stres vieme sami pekne zvládnuť v momentoch, v ktorých si ho uvedomujeme. Sú situácie, v ktorých presne cítime, že sa cítime ináč, ako obvykle. Cítime sa napäto, nekomfortne, cítime úzkosť, paniku, hnev, dýchavičnosť. Jednoducho cítime, že nie je s nami niečo v poriadku. Cítime, že máme ubrať, odísť, povedať nie, či začať relaxovať, napriek tomu to neurobíme. Ak sa preklopíme za hranicu vlastnej neúnosnosti, nemusíme už samých seba uniesť. Zastaví nás až vlastný kolaps, či vyčerpanosť organizmu.

Myšlienky nás sprevádzajú od rána do večera a vo väčšine prípadov sú negatívne, ovplyvnené stresom. Existuje návod na to ako ich dostať pod kontrolu?

Ak chceme dostať čokoľvek pod kontrolu, začneme sa tomu venovať. Začneme vedome a cieľavedome sústreďovať svoju pozornosť na to, čo chceme dosiahnuť. Ak si uvedomujeme, že naším obmedzením sú práve naše negatívne myšlienky, začneme pracovať na tom, aby sme ich zmenili na pozitívne, či neutrálne. Nemusíme sa hneď meniť na usmiatych, optimistických, či neprimerane pozitívnych ľudí, ale ak samých seba obťažujeme vtieravými a nepríjemnými myšlienkami, bolo by deštrukčné, keby sme s tým niečo neurobili. Takže, ak chceme zmeniť svoje negatívne myšlienky, musíme ich začať čím skôr meniť. Vedome, cielene, systematicky a hlavne neprestávať až do momentu, v ktorom si uvedomíme, že naše nové myšlienky prepísali tie staré a zautomatizovali tie nové.

Ako sa môžeme naučiť dôverovať svojmu mysleniu a nenechať sa manipulovať?

Veľmi jednoducho. Je dôležité presne vedieť čo chceme, čo nie a ísť si za tým. Je dôležité byť asertívnym, a ak cítime povedať nie, naozaj nie povedať. Je dôležité prioritne veriť sebe a pravdy druhých brať s nadhľadom a overovať si ich. Nemôžeme sa viac spoliehať na druhého ako na seba samého. Tým seba dávame do ústrania, stávame sa slabšími, zraniteľnejšími, druhými ľahšie manipulovateľní. Mať v sebe dôveru znamená, mať svoj životný zmysel, lásku a úctu k sebe. Ak si nevážime seba, nevieme si vážiť ani druhých. Ak sme myslením slabí, nevieme poskytnúť silu a oporu ani druhému.

Je ťažké pre človeka ovládať svoj život, myseľ bez cudzej pomoci. Ako napríklad vy vediete ľudí k tomu, aby sa stali pánom svojho života?

Žiaľ, nikto nás na školách, ani v rodinách neučil, ako zvládať každodenné situácie. Keď sme boli malými deťmi, starali sa o nás rodičia, škola, sociálne prostredie. Mali sme oporu, istou a hlavne, neniesli sme za seba zodpovednosť pred zákonom. V okamihu dospelosti sme vyleteli z bezpečného hniezda a boli sme ponechaní sami na seba, na to, čomu sme sa naučili a navyše si za svoje skutky nesieme individuálnu zodpovednosť pred zákonom a morálnu pred sebou samým.

Pre koho je ťažšie zvládať každodenné životné situácie?

Zvládať každodenné situácie je náročné hlavne pre tých, ktorí sú jemnejší, slušnejší, skromnejší, ľudskejší, pravdovravnejší, poctivejší. Práve tí najviac trpia. Nevedia sa brániť, reagovať, mať ostré lakte. Sú ľahšie manipulovateľní, zneužívaní, životom skúšaní.

Čo by ste im poradili, aby zvládali tieto situácie?

Nikomu z nás však nepomôže vyhovárať sa. Pomôže nám začať na sebe pracovať, uvedomovať si svoju silu, svoju jedinečnosť, dôležitosť a potenciál. Aby sme si začali niečo uvedomovať, musíme začať využívať prioritne svoje myslenie. Spoliehať sa na silu svojej mysle, každým dňom ju prehlbovať, dôverovať jej a robiť ju každou situáciou odolnejšou. Odolnejšou novým poznaním, skúsenosťou, ktorú sa naučíme spracovávať tým najprijateľnejším spôsobom, ktorý dlhodobo nenaruší pokoj našej mysle.

Niekto by mohol oponovať, že zostať s takzvaným poker face nie je jednoduché alebo možné.

Je náročné ostať v náročnej situácii s pokojnou mysľou, ale nie je to nemožné. Je to možné a určite stojí za to, v tomto smere, v smere odolnosti a sily vlastnej mysle na sebe každým dňom pracovať. Môžeme sa vyhovárať ako sa čo nedá, alebo sa postavíme a niečo pozitívne a progresívne pre seba urobíme. Môžeme si brať príklad od tých, čo sa na všetko sťažujú, hovoria ako sa čo nedá, alebo od tých, ktorí veria, tvoria a hľadajú nové a pozitívne riešenia. Riešenia, ktoré sú súčasťou jedinečného bohatstva našej mysle.

Kto je Silvia Macháčková?

Založila projekt Bohatstvo Mysle a je autorkou viacerých kníh o zmene myslenia. Spomínaný projekt vznikol pred šiestimi rokmi a jeho účelom je šírenie pozitívnej osvety, príjemného a spokojného žitia života. Samozrejme, na projekt nie je sama a pomáha jej aj rodina. Syn jej napríklad pomáha s nakrúcaním videí. „Mojím cieľom je dávať každý deň ľuďom novú silu a nádej svoje individuálne cesty zdolávať. Zdolávať ich čo najúčinnejším a najefektívnejším spôsobom, aby hlavne menej priaznivé situácie nemali dopad na ľudskú psychiku. Nikdy sa však nebudeme cítiť spokojne, pokiaľ sa nebude spokojne cítiť naša myseľ,“ uzatvára Silvia Macháčková.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #negatívne myšlienky #stres #asertivita #psychické vyčerpanie #pozitívne emócie #mentálna sila

+ Šírte okolo seba pozitívnu energiu, je to najlepšie čo môžete spraviť.
Neodkladajte príliš veľa nákupov na...

+ Vypnite dnes hlavu a nemyslite na nič čo vás trápi.
Dnes nebudete mať na prácu chuť, ani vám nič tak ľahko...