Prečo sú ženy viac závislé od alkoholu ako muži?

Droga, ktorá ničí obidve pohlavia. Predsa len v prípade nežnejšej polovičky ľudstva vzniká závislosť od alkoholu o čosi rýchlejšie.

15.05.2020 15:00
červené víno, alkohol, bolesť hlavy Foto:
Alkohol spôsobuje vyššiu devastáciu žien po fyzickej i psychickej stránke.
debata

Ako prebieha mechanizmus spomínanej choroby u ľudí a ako ovplyvňuje ženy, vysvetľuje v rozhovore pre Pravdu riaditeľ neziskovej organizácie Život bez závislostí ThDr. Jozef Brenkus, PhD.

Kedy dochádza k vzniku závislosti, kedy už hovoríme o tom, že sme závislí?

Ak chceme porozumieť závislosti a jednať s ňou, potrebujeme porozumieť fungovaniu mozgu. Pri závislosti prebieha v mozgu vzájomné pôsobenie chemických látok, ktoré sa do mozgu dostali v dôsledku užitia chemickej látky alebo v dôsledku stimulovanej hormonálnej činnosti. V dôsledku toho dochádza k zmenám v správaní človeka a ak je takéto ovplyvňovanie fungovania mozgu dlhodobé a intenzívne spôsobí závislosť.

Je závislosť choroba a aké faktory ju ovplyvňujú?

Závislosť samotná je chronická, progresívna a smrteľná choroba, ktorú charakterizuje nepretržitá alebo periodická strata kontroly nad návykovou látkou, zaujatie drogou, jej užívaním aj napriek nepriaznivým dôsledkom a následná deformácia myslenia, zvlášť popieranie. Riziko vzniku závislosti ovplyvňujú aj genetická predispozícia (objavovanie sa závislosti v línii otca a matky) a osobnosť jedinca, ktorú výrazne ovplyvňujú primárne vzťahy v ranom detstve.

Aké druhy závislosti poznáme a ako ovplyvňujú prežívanie a správanie človeka?

Závislosti principiálne delíme na látkové, to sú chemické látky do mozgu dodávané zvonku a nelátkové, kedy k tvorbe látok vyvolávajúcich závislosť dochádza v tele človeka v dôsledku istých činností alebo stavov. Je dôležité, aby sme vedeli, že svoje nálady – to, že sa cítime povznesení, silní či utlmení – dokážeme ovplyvňovať jednak prijímaním chemických látok zvonku (alkohol, drogy, nikotín, kofeín, cukor a ďalšie), ale aj tým, že sa intenzívne, opakovane venujeme správaniu, ktoré uvoľňuje vnútorne produkované chemické látky.

Aký je teda samotný mechanizmus vzniku závislosti?

V súvislosti s látkovými a nelátkovými závislosťami sa potrebujeme naučiť vnímať a riešiť svoje vnútorné prežívanie. Keď totiž nevieme spojiť svoje pocity s udalosťou, situáciou, ktorá ju vyvolala, sme deprimovaní alebo prežívame úzkosť. Bolesť narastá a unavuje nás. Keď napokon nájdeme na tento stav bolesť utišujúcu látku, či upokojujúce správanie, tak pociťovaný stav sa v dôsledku biochemických zmien v mozgu zmení. Objavíme spôsob, ako dosiahnuť úľavu, ako sa odmeniť. A potom pri opakovanom stave či situácii mozog signalizuje, „chcem úľavu“, „chcem zmenu vnútorného prostredia“. Mnohé látky a nutkavé správania spúšťajú naše centrum odmeny, aby sme našli dočasné utíšenie nepohody, nepokoja. Každý z nás – podľa nášho genetického založenia, návykov z prostredia, v ktorom sme vyrastali a súčasného položenia – používame tieto úľavu prinášajúce prostriedky s narastajúcou frekvenciou, predlžovaním doby trvania, stúpajúcou intenzitou a zvyšujúcou sa rozmanitosťou.

Ktoré závislosti najčastejšie trápia ženy?

Z látkových závislostí je to najmä závislosť od alkoholu, to je tajné a osamelé pitie a závislosť od liekov. Z nelátkových závislostí je to najmä závislosť od sociálnych sietí, chorobné nakupovanie a závislé vzťahy.

Je pravda, že alkohol je z hľadiska vzniku závislosti nebezpečnejší pre ženy ako mužov?

Áno. MUDr. Karel Nešpor, CSc., uvádza niekoľko závažných dôvodov: Rovnaká dávka alkoholu vyvoláva u žien vyššiu hladinu alkoholu v krvi, organizmus žien odbúrava alkohol pomalšie, čo spôsobuje vyššiu devastáciu žien po fyzickej i psychickej stránke; nadmerné užívanie alkoholu u žien môže viesť k hormonálnym deficitom, poruchám funkcie vaječníkov až neplodnosti; poškodenie organizmu u žien sa prejaví v kratšej dobe ako u mužov; nadužívanie alkoholu má na svedomí zvýšené riziko rakoviny pŕs, fetálneho alkoholového syndrómu u ich detí; dôležitou skutočnosťou je aj zvýšené riziko sexuálneho násilia voči týmto ženám.

Ako sa prejavuje vznik alkoholovej závislosti a aké sú možnosti liečby?

Závislosť od alkoholu sa prejavuje opakujúcou sa stratou kontroly nad užívaním alkoholu, sústredenosťou na získanie a konzumáciu alkoholu, jeho pokračujúcim užívaním aj napriek nepriaznivým dôsledkom, čo má za následok deformáciu myslenia, zvlášť popieranie a sebaklam. Liečba alkoholovej závislosti prebieha v rámci ambulantnej liečby v psychiatrickej ambulancii, v rámci ústavnej liečby v špecializovaných psychiatrických zariadeniach, ako aj v rámci doliečovania formou terapeutických skupín či svojpomocných skupín A-klubov (abstinenčné kluby), AA skupín (anonymní alkoholici).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #alkohol #závislosť #Jozef Brenkus #Život bez závislostí

+ Ak vás niečo desí, rýchlo to spravte, potom vás už nebude mať čo desiť.
Nákup kvalitných vecí za dobrú cenu...

+ Myslite neustále pozitívne, smejte sa a šírte okolo seba radosť.
Všetko čo si zaumienite aj dosiahnete, ste...