Zmenu životného štýlu brzdia zlozvyky!

28.02.2020 07:00
televizia
Sledovanie televízie deťom príliš neprospieva - ani čo sa obezity týka. Autor:

S prevenciou treba začať už v detskom veku, pretože podľa údajov Slovenskej obezitologickej asociácie je obéznych až desať percent detí vo veku osem rokov a ešte viac adolescentov.

Obezita a diabetes spolu úzko súvisia, dôležitá je prevencia

Nadhmotnosťou alebo obezitou trpí 80 až 90 percent diabetikov. Paralelný výskyt týchto dvoch chronických ochorení označovaný pojmom diabezita spôsobuje nielen zdravotné, ale aj sociálne a ekonomické problémy. Odborníci diabezitu označujú ako hrozbu a výzvu nového tisícročia.

"S prevenciou treba začať už v detskom veku, pretože podľa údajov Slovenskej obezitologickej asociácie je obéznych až desať percent detí vo veku osem rokov a ešte viac adolescentov. Z nich potom vyrastú ľudia, ktorí majú nábeh na rozvoj rôznych chronických ochorení,“ na tlačovej konferencii to uviedla prezidentka SOA Ľubomíra Fábryová. Nie je to len cukrovka, ale aj rôzne kardiometabolické ochorenia, hypertenzia, poruchy metabolizmu tukov, srdcové infarkty a cievne mozgové príhody. „Ďalej obezita súvisí s nádorovými ochoreniami, neurodegenera­tívnymi ochoreniami ako napríklad demencia či chorobami pohybového aparátu,“ doplnila Fábryová. Na Slovensku je priemerný vek dožitia pri plnom zdraví 55 rokov, pričom Fábryová poukazuje na to, že tento vek je omnoho nižší ako priemer okolitých európskych krajín.

"Podľa údajov z roku 2016 bolo na svete 1,9 miliardy dospelých s nadváhou alebo obezitou a okolo 400 miliónov detí a adolescentov. Tie čísla sú hrozné,“ zhodnotila prezidentka SOA. V prevencii a liečbe diabezity je podľa nej nevyhnutný multidisciplinárny prístup, teda využívanie rôznych režimových opatrení, ale tiež farmakologickej liečby a spolupráca viacerých odborníkov ako diabetológ, obezitológ, dietológ a ďalší. S prevenciou tiež treba začať čo najskôr. „Je tam viacero aspektov, napríklad dĺžka dojčenia detí, spôsob stravovania v rodine či spôsob, akým sa deti vedú k pohybovej aktivite,“ povedala Fábryová. Človek, ktorý už má nadváhu, by mal výživou a pohybovou aktivitou zabrániť ďalšiemu priberaniu. Dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu môže podľa štatistík predchádzať až 58 percentám prípadov diabetu 2. typu.

Podľa gastroenterológa a odborníka na výživu Petra Minárika je zmena životného štýlu etapový proces a zmenu u pacientov brzdia zlozvyky a stereotypy, ako sedavý životný štýl, ekonomické faktory napríklad vyššia cena zdravých potravín, strach z neznámeho či selektívne spracovanie informácií. SOA preto pripravila motivačný dotazník, ktorý vychádza z vedeckého modelu zmeny správania sa pre usmernenie ľudí, ktorí chcú schudnúť a zmeniť životný štýl k lepšiemu.

V stredu 4. marca bude Svetový deň obezity, ktorý už piaty rok organizujú odborné spoločnosti aj na Slovensku. Jeho súčasťou je osveta verejnosti, bezplatné vyšetrenia body mass index (BMI), cholesterolu, glykémia a ďalších vecí v lekárňach v krajských mestách do konca marca, prezentácie pre odborníkov a tiež študentov vysokých škôl.

#stres #prevencia #obezita
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Vašu bolesť hlavy spôsobujú viaceré faktory, poraďte sa radšej s odborníkom.
Dávajte si pozor aby ste o...

+ Doprajte si horúci kúpeľ alebo saunu na vaše unavené svalstvo.
Máte všetky vlastnosti, ktoré potrebuje...