Na čo si treba dávať pozor na kúpaliskách?

Hnačkové ochorenia, kožné problémy, zápal očných spojiviek, ale dokonca aj problémy s dýchaním môžu potrápiť všetky vekové kategórie, ak sa nezaujímajú o kvalitu vodu v umelých, či prírodných kúpaliskách.

30.07.2019 12:00
leto, bazén, plavky, voda, horúco, opaľovanie,... Foto:
Kúpanie je predovšetkým určené pre zdravých ľudí, ktorí majú normálnu imunitu a neporušenú pokožku.
debata (2)

Vo väčšine prípadov sú nežiaducimi mikroorganizmami kontaminované vodné zdroje pre kúpanie zakázané. Ako však rozpoznať zdravotne nezávadnú vodu na rekreáciu, napríklad na jazerách a na čo pri kúpaní netreba zabúdať hovorí v rozhovore pre Pravdu Jozefína Kaššová z komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ako často sa vyhodnocuje kvalita vody na kúpaliskách?

Kontrola kvality vody na kúpanie na prevádzkovaných kúpaliskách a na najvýznamnejších prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa začína predsezónnym vzorkovaním približne dva týždne pred začiatkom kúpacej sezóny a v jej priebehu pokračuje v dvojtýždňových intervaloch. Frekvenciu vyšetrenia jednotlivých ukazovateľov kvality vody určujú aktuálne platné vyhlášky, pričom niektoré ukazovatele kvality vody pre prírodné a umelé kúpaliska a prírodné vodné plochy sú rôzne. Frekvencia monitorovania na prírodných vodných plochách s lokálnym významom a víkendovou rekreáciou je len orientačná, cca jeden až trikrát za sezónu.

Aké zdravotné riziká hrozia ľuďom, ktorí sa i napriek zákazu kúpu na kúpaliskách, kde nie sú splnené základné požiadavky na kvalitu vody?

V prípade vydania zákazu na umelom kúpalisku je vstup do areálu kúpaliska prípadne bazéna pre verejnosť zamedzený. U prírodných kúpalísk a prírodných vodných plôch v prípade nevyhovujúcich výsledkov kvality vody na kúpanie sú zdravotné riziká rôzne a závisia od dôvodu nevyhovujúcej kvality vody.

Čo to konkrétne znamená v praxi?

Mikrobiologická kontaminácia, napríklad nadlimitná prítomnosť črevných enterokokov a Escherichia coli býva síce v prírodných kúpaliskách obyčajne krátkodobá, a to najmä po intenzívnych dažďoch, ale môže spôsobiť hnačkové ochorenia, najmä u detí. Okrem mikrobiologickej kontaminácie dochádza na prírodných kúpaliskách za vhodných podmienok k premnoženiu cyanobaktérií, ktoré môžu u citlivých jedincov vyvolať dýchacie problémy, kožné vyrážky, zápaly očných spojiviek a pri prehltnutí väčšieho množstva aj črevné problémy, kŕče a nevoľnosť.

Je možné voľným okom odhadnúť, že je prírodné kúpalisko kontaminované cyanobaktériami?

Aj keď nie všetky cyanobaktérie produkujú toxické a alergizujúce látky, ich zvýšený výskyt zákalom, zníženou priehľadnosťou a vytváraním peny znehodnocuje vodu z hľadiska senzorických vlastností. Riziko sa zvyšuje s dĺžkou pobytu vo vode a opakovaným kúpaním po viac dní.

Ako to je s kúpaliskami, kde je vysoký výskyt vodného vtáctva?

Zo zdravotného hľadiska nie je bezpečné kúpať sa vo vodách kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo, ktoré je schopné prenášať aj niektoré patogénne mikróby, napríklad salmonelu, prípadne sa vyskytli uhynuté zvieratá alebo sú v blízkosti vyústené odpadové vody z kanalizácie. Nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie môžu, ale nemusia, signalizovať napríklad jej senzorické vlastnosti – priehľadnosť, farba, zápach.

Je možné rozpoznať nejaké základné príznaky, napríklad na koži, nejakého ochorenia z nekvalitnej vody?

Kúpanie je predovšetkým určené pre zdravých ľudí, ktorí majú normálnu imunitu a neporušenú pokožku, tá môže byť vstupnou cestou infekcie a po kúpaní je vhodné sa vždy osprchovať a prezliecť do suchého oblečenia. Účinky nekvalitnej vody sa môžu u ľudí prejaviť rôznymi spôsobmi, ktoré závisia od typu vzniknutého ochorenia, a to napríklad podráždením a začervenaním pokožky, respektíve výražkami, očí, bolesťami brucha, hnačkami. Vyhľadanie lekára je potrebné v tomto prípade tak ako pri vzniku iných ochorení. Na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva je zverejnený dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie, výsledky ktorého sú priebežne vyhodnocované.

V prípade kvalitnej vody na kúpaliskách sa stáva, že sa ľudia pri kúpaní napijú vody. Hrozí pri takomto malom požití vody z kúpaliska nejaké zdravotné riziko?

Voda na kúpaliskách je prednostne určená na rekreačné účely, a to predovšetkým kúpanie. Ukazovatele kvality vody, na základe ktorých sa určuje kvalita vody na kúpanie a ich limitné hodnoty sa líšia od požiadaviek, ktoré sú platné pre pitnú vodu. V prípade požitia menšieho, zanedbateľného množstva, sa u zdravých ľudí nepredpokladajú žiadne negatívne zdravotné dopady. Všeobecne sa však odporúča vyhýbať sa požívaniu takejto vody, nakoľko riziko prejavov zdravotných ťažkostí sa v prípade požitia väčšieho množstva takejto vody môže zvýšiť.

Kto vykonáva dozor pri zisťovaní kvality vody prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku?

Kontrolu kvality vody na prevádzkovaných kúpaliskách vykonáva prevádzkovateľ, ktorý je aj za ňu zodpovedný. Výsledky kontroly je povinný predkladať miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý vykonáva aj vlastný štátny zdravotný dozor. Ak prírodná vodná plocha nemá prevádzkovateľa, odbery vzoriek vôd vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Kde sa môžu dovolenkujúci dozvedieť o aktuálnom stave kvality vody na kúpaliskách?

Aktuálne informácie o kvalite vody na kúpanie sú pravidelne zverejňované na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, na stránkach príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ale aj cez Informačný systém o kvalite vody na kúpanie na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v sekcii Kúpaliská – VODA na KÚPANIE.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #hnačka #Úrad verejného zdravotníctva #kúpaliská #zápal spojiviek #kvalita vody

+ Meditácia alebo relaxácia znižujú stres a prispievajú k psychickej rovnováhe.
Neradujte sa dlho, to šťastie čo...

+ S nadváhou ste nemali nikdy problém, ani mať nikdy nebudete.
Splácanie dlhov šetrí peniaze na úrokoch a zlepšuje...