+ Neobmedzujte sa kvôli svojej postave ale kvôli svojmu zdraviu.
Dosiahli ste veľký úspech v zamestnaní,...

+ Nenahovárajte si, že vám niečo je, sami si to tak privolávate.
Všetko dnes vyjde podľa vašich predstáv,...