Kráčate pomaly? Potom starnete rýchlejšie

ČTK | 07.12.2019 12:30
nohy, chôdza, schody Foto:
Ako rýchlo dokážete kráčať?
Štúdia zverejnená nedávno na stránkach vedeckého časopisu Journal of American Medical Association (JAMA) ukazuje, že pomalšie tempo chôdze je indikátorom rýchlejšieho fyzického i duševného úpadku. A to už od štyridsaťpäť rokov, píše taliansky denník La Repubblica.

Chodíš pomaly? Pravdepodobne starneš trochu rýchlejšie. Nie je to žiadne módne príslovie, ktoré by používali početní milovníci rýchlej chôdze, ale pravda – trochu zjednodušený výsledok výskumu vedcov z americkej Duke University. Ich rozsiahlej štúdie sa zúčastnili stovky mužov a žien narodených v rokoch 1972 a 1973 v novozé­landskom meste Dunedin. Autori výskumu analyzovali výsledky lekárskych vyšetrení u 904 mužov a žien od ich útleho detstva až do štyridsaťpäť rokov.

Štúdia ukázala, že tí, ktorí chodili pomaly, vykazovali viac známok starnutia: stav chrupu, pľúc a imunitného systému bol všeobecne horší u tých, ktorí dávali v živote prednosť pomalej chôdzi, než u tých, ktorí chodili rýchlo.

„Skutočne prekvapivé je to, že sa tak deje už u osôb vo veku 45 rokov a nie u geriatrických pacientov, u ktorých je pomalá chôdza obvyklá,“ komentovala výsledky hlavná autorka štúdie Line Rasmussen. Zaujímavé je, že horší zdravotný stav vykazujú ľudia už v 45 rokoch, keď sú ešte pomerne mladí.

Podľa výskumu je rovnako možné predpovedať, kto bude chodiť pomaly a kto rýchlo, už v predškolskom veku. Na základe všetkých informácií o účastníkoch štúdie vedci zistili, že v troch rokoch vykazujú pomalí a rýchli rôzne výsledky v neurokognitívnych testoch, kedy sa meria motorická kapacita, IQ, schopnosť porozumieť reči, schopnosť znášať frustráciu a emotívna sebakontrola. U pokusných osôb bola vykonaná tiež magnetická rezonancia, ktorá všetko potvrdila. Pomalší chodci mali starší mozog ako tí rýchli. Rovnako pomaly chodiace osoby vyzerali menej mlado ako ich vrstovníci, ktorí chodia rýchlo.

„Lekári vedia, že pomalí chodci vo veku od 60 do 80 rokov majú tendenciu zomrieť skôr ako rýchli chodci,“ uviedla ďalšia autorka štúdie Terrie Moffitt. „Táto štúdia skúmala obdobie od predškolského do stredného veku a ukázala, že pomalá chôdza je problematickým príznakom už desiatky rokov pred nástupom staroby,“ dodala.

Výskum vypovedá o tom, že už v útlom detstve možno pomocou jednoduchých testov zistiť známky tendencie k trochu rýchlejšiemu starnutiu, a to nielen fyzickému. A predovšetkým ukazuje, že rýchlosť chôdze je jednoduchým a lacným indikátorom zdravotného stavu v dospelom veku. Ide o skutočne lacnú záležitosť, ktorú môžu podľa autorov štúdie zaradiť lekári do komplexných prehliadok. Ak v 45 rokoch vieme, že starneme trochu rýchlejšie, môžeme toto starnutie trochu spomaliť.