Túžba po sexe núti ľudí upravovať pravdu aj klamať

Pravda | 02.12.2019 17:00
sex, vzťah, problém
Autor:
Ako sa mení naše správanie v okamihoch, kedy sme poháňaní erotickou túžbou?

Ľudia, ktorí majú chuť na sex, si pravdu častokrát upravia v snahe zapôsobiť na okolie. Túžba po sexe ich „núti“ poopraviť pravdu či klamať, ako vyplýva zo štúdie, pod ktorú je podpísaná univerzita v Rochestri.

Vedci ukázali či pustili ľuďom, ktorí mali v priemere 25 rokov, erotické fotografie či videá. Po ich zhliadnutí museli komunikovať s opačným pohlavím a o niečom ho presviedčať. Z prieskumu vyplynulo, že ľudia nabudení na sex majú tendenciu samých seba opisovať či prezentovať pred okolím v lepšom svetle. A občas aj na úkor pravdy či osobného presvedčenia. Rovnako boli náchylnejší pristúpiť na kompromis s osobou opačného pohlavia v snahe sa jej čo najviac priblížiť.

Vedci rozdelili 634 heterosexu­álnych študentov do dvoch skupín – v oboch boli takmer rovnako zastúpení muži aj ženy. Jednej skupine boli ukázané erotické obrázky a videá, druhej skupine obrázky a videá bez erotického obsahu. Následne boli účastníci v skupinách inštruovaní, že osobu opačného pohlavia majú o niečom presvedčiť. Skupinka ľudí, ktorá videla erotický obsah vo videách, mala tendenciu skôr súhlasiť so stanoviskom svojich oponentov, mali snahu sa jej priblížiť v názoroch, nejako ju získať na svoju stranu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ