Súťažte s Tesco Online nákupmi! Vyhrajte kupón na online nákup v hodnote 40 EUR

Všetci dôverne poznáme zhon a stres z príprav na Vianoce. Ako sa mu vyhnúť a nakúpiť včas všetko potrebné na prípravu štedrej večere či vianočné pečenie? Jednoducho! Nakupujte všetko, čo potrebujete, kedykoľvek, pohodlne a bezpečne online priamo z domu. Napíšte nám, ktoré potraviny najradšej nakupujete online a prečo? Z vašich odpovedí vyžrebujeme troch výhercov, ktorí získajú kupón na nákup v hodnote 40 eur cez Tesco Online nákupy .

odkaz
pr tesco nepouzivat

Zapojte sa do súťaže a odpovedajte na súťažnú otázku. Odpovede môžete odosielať prostredníctvom formulára. Súťaž prebieha do 4.decembra 2021.

Výhercovia

Igor P., Košice; Bria T., Levice; Marek P. M., Hencovce

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.