Súťaž k MDŽ

súťaž mdž

Sviatok na Slovensku existuje už od roku 1921, no dnes tradícia osláv MDŽ jemne poľavila. Stále však existuje mnoho ľudí, ktorí si ho radi pripomenú. Neviete, čím by ste ženu vo svojom okolí najviac prekvapili? Každá žena sa vždy poteší peknému slovu. Nezabudnite jej preto v tento deň dať najavo, ako a prečo si ju vážite.

Niektoré ženy nikdy neodolajú sladkému dezertu či čokoláde, iné poteší pekné spodné prádlo. Nájdu sa však aj také, ktoré uprednostnia praktického pomocníka do domácnosti. Čím však žiadnu nesklamete? Samozrejme, krásnou kyticou.

Súťažte s Pravdou

Pravda.sk pre vás pripravila súťaž o dve ceny, ktoré môžete získať pre vašu manželku, partnerku, dcéru či mamičku. Zapojte sa do súťaže a odpovedzte na jednoduchú otázku.

Zo všetkých odpovedí vyžrebujeme 8. marca jedného výhercu poukazu na 30 € v sieti predajní Klenoty Aurum* a jedného výhercu poukazu v hodnote 25 € na Kvety.sk

Milé dámy, ak nemáte vo svojom okolí nikoho, kto by si na vás v tento váš deň spomenul, nezúfajte! Môžete tak urobiť aj samé. Napíšte nám, prečo ste na seba pyšné.

* Poukaz od Klenoty Aurum platí do 30.6.2019

Výhercovia

Lucia H., Levice; Mária R., Hnilec

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Dbajte na zvýšenú hygienu na verejných sociálnych zariadeniach.
Svedomito odkladajte všetky doklady z...

+ Celodenná práca za počítačom vám znepríjemní podráždenie očí.
Neupozorňujte na seba za každú cenu. Mohli by ste...