Hrajte o 15 balíčkov intímnej hygieny

Dodržiavanie intímnej hygieny je dôležité najmä v lete, kedy na nás číha nebezpečenstvo z každého rohu. Či už je to neznesiteľné teplo, nečistá voda v bázenoch alebo mokré plavky.

Až pätnásť z vás vyhrá balíček intímnej hygieny Safforelle v hodnote 30 €. Obsahujú extrakt z liečivého lopúcha väčšieho, ktorý zmierňuje svrbenie a podráždenie, taktiež antialergén alantoín s regeneračnými účinkami. Ak vás trápia mykózy, či iné nepríjemnosti „tam dole“, práve intímna hygiena vám môže pomôcť a natrvalo ich odstrániť.

Jeden balíček obsahuje:

* Saforelle jemný gél na intímnu hygienu 250 ml

* Saforelle čistiaca pena 250 ml

* Saforelle krém 50 ml

* Saforelle vlhčené obrúsky 10 ks

Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku nižšie a budete zaradení do žrebovania. Súťaž trvá od 11.6.2018 do 18.6.2018. Následne zverejníme výhercov. Pomôcka: Správnu odpoveď nájdete TU.

Výhercovia

P. Javorská; M. Belešová; S. Hrošová; L. Sárkozi; V. Gilanová; T. Piskurová; G. Prelecová; A. Kozárová; P. Naščáková; M. Dibdiak; M. Kliková; V. Novitzky; V. Vercseova; T. Gunišová; I. Šimoniková

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Počasie je nevyspytateľné, veľký pozor pri šoférovaní, hrozia kolízie.
Nebojte sa pred šéfom rozprávať o...

+ Zobudili ste sa s bolesťami chrbtice, potrebujete oddychovať v teple.
Dnes sa v práci...