Súťaž: Čaká vás testovanie alebo prijímačky? Vyhrajte ťaháky ako hrom!

RAABE Slovensko

5. apríla 2017 sa uskutoční celoslovenské Testovanie 9, ktoré opäť preverí vedomosti deviatakov na základných školách z matematiky aj slovenského jazyka a literatúry. Vyhrajte s RAABE balíky pracovných zošitov a vaše deti budú pripravené presne na to, čo ich čaká.

RAABE Slovensko

S blížiacim sa termínom celoslovenského Testovania 9 sa odborné nakladateľstvo RAABE rozhodlo vyjsť v ústrety učiteľom, žiakom aj rodičom a svoje pracovné zošity z edície Testovanie ponúka až do konca marca 2017 vo forme zvýhodnených balíčkov. Učitelia, ale aj rodičia tak môžu teraz objednať pre svojich žiakov a deti dvojice pracovných zošitov Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry a Testovanie 9 z matematiky – a to pre 8. aj 9. ročník základných škôl za cenu jedného pracovného zošita. Získajú tak kompletný balík na prípravu na Testovanie z oboch predmetov.

RAABE Slovensko

Týmto krokom by sme radi prispeli k odbúraniu stresu u žiakov z nepoznaného. Žiaci majú často obavy z toho, ako bude vlastne testovanie prebiehať. Nie sú pripravení na spôsob kladenia otázok, nedokážu v rýchlosti správne vyhodnotiť text a potom nájsť správnu odpoveď. Naše pracovné zošity z edície Testovanie sú práve preto postavené rovnako, ako testy počas skutočného Testovania," hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko. Ako dodáva: „Pracovné zošity prinášajú komplexne spracované testy koncipované podľa tematických celkov v súlade so ŠVP pre ZŠ, zároveň slúžia aj na zopakovanie a upevnenie učiva. A pre učiteľov aj rodičov bude celkom určite zaujímavé, že úlohy v nich sú zamerané na tie oblasti, ktoré podľa ostatných výsledkov robili žiakom najväčšie problémy."

Každý pracovný zošit obsahuje 12–16 testov, pozostávajúcich z 25 otázok.

Pravda.sk v spolupráci s nakladateľstvom RAABE Slovensko pre vás pripravili súťaž o balíky pracovných zošitov. Zapojte sa do súťaže zaslaním odpovede na otázku od 8.3. do 14.3.2017.

Traja z vás, ktorí správne odpovedia na otázku, budú odmenení balíkmi pracovných zošitov z nakladateľstva RAABE Slovensko. Správnu odpoveď nájdete v texte alebo na www.raabe.sk.!

Výhercovia

Andrea Vlková Trenčianska Turná, Zuzana Otavová Banská Bystrica, Peter Kulich Kolárovo

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Nezabúdajte na silu slnka, choďte sa prejsť do prírody, načerpáte nové sily.
Dávajte si pozor na finančné...

+ Problémy s ekzémami, riešte so svojim lekárom, pomôže vám.
V tento deň vás čakajú dôležité rozhodnutia, všetko...