Súťaž k MDŽ: Vyhrajte kyticu kvetov

Súťaž kvety MDŽ - nepoužívať

Viete, ako vznikol sviatok MDŽ? V minulosti, keď ženy nemali rovnaké práva ako muži, rozhodli sa ukázať svoju silu, spojiť sa a protestovať. Vybojovali si lepšie pracovné podmienky a rovnoprávnosť. Práve toto je skutočný dôvod osláv sviatku žien, hoci muži si tento sviatok, najmä v minulosti, vysvetlili po svojom a spravili si z neho „svoj“ deň.

odkaz Kytica Jarona 1 v hodnote 20,99 €
Súťaž kvety MDŽ - nepoužívať Kytica Jarona 1 v hodnote 20,99 €

Sviatok na Slovensku existuje už od roku 1921, no dnes tradícia osláv MDŽ jemne poľavila. Stále však existuje mnoho ľudí, ktorí si ho radi pripomenú. Neviete, čím by ste ženu vo svojom okolí najviac prekvapili? Každá žena sa vždy poteší peknému slovu. Nezabudnite jej preto v tento deň dať najavo, ako a prečo si ju vážite.

Niektoré ženy nikdy neodolajú sladkému dezertu či čokoláde, iné poteší pekné spodné prádlo. Nájdu sa však aj také, ktoré uprednostnia praktického pomocníka do domácnosti. Čím však žiadnu nesklamete? Samozrejme, krásnou kyticou.

odkaz Kytica Jarona 2 v hodnote 22,99 €
Súťaž kvety MDŽ - nepoužívať Kytica Jarona 2 v hodnote 22,99 €

Súťažte s Pravdou

Pravda.sk pre vás v spolupráci s portálom Kvety.sk pripravili súťaž o 3 nádherné jarné kytice, ktoré môžete získať pre vašu manželku, partnerku, dcéru či mamičku. Zapojte sa do súťaže a napíšte nám venovanie k MDŽ pre ženu, ktorej by ste chceli darovať kyticu kvetov. Všetky venovania budeme postupne každý deň uverejňovať na našej stránke Pravda.sk. Nájdete ich tu.

Milé dámy, ak nemáte vo svojom okolí nikoho, kto by si na vás v tento váš deň spomenul, nezúfajte! Môžete tak urobiť aj samé. Napíšte nám, prečo ste na seba pyšné.

odkaz Kytica Jarona 4 v hodnote 23,99 €
Súťaž kvety MDŽ - nepoužívať Kytica Jarona 4 v hodnote 23,99 €

Venovania pre práve vami vybranú ženu môžete posielať prostredníctvom formulára nachádzajúceho sa pod týmto článkom od štvrtka 2. 3. 2017 do 6. 3. 2017 do 12:00 h. Zo všetkých venovaní vyberieme náhodne tri víťazné a ich autori získajú jednu z kytíc uverejnených v tomto článku. Kytice budú doručované 8. 3. 2017.

Ak sa na vás neusmialo šťastie, krásne jarné kytice môžete pre svoje žienky objednať z e-shopu Kvety.Pravda.sk.

Výhercov budeme kontaktovať telefonicky, preto, prosím, nezabudnite uviesť správne telefónne číslo.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo neuverejniť venovania, ktoré posúdi ako nevhodné, neslušné či neetické.

Výhercovia

M. Sabo, Stročín - výherca kytice Jarona 4; J. Ďurák, Piešťany - výherca kytice Jarona 2; J. Marčok, Trenčín - výherca kytice Jarona 1

OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Po prebudení si dajte pohár studenej vody, naštartuje vás do nového dňa.
Nezabúdajte si plniť svoju prácu,...

+ Zmeňte svoj stravovací režim, budete sa cítiť lepšie.
Dodržujte pracovný čas, v opačnom prípade môžete mať...