Súťaž k MDŽ: Vyhrajte kyticu kvetov

Súťaž kvety MDŽ - nepoužívať

Viete, ako vznikol sviatok MDŽ? V minulosti, keď ženy nemali rovnaké práva ako muži, rozhodli sa ukázať svoju silu, spojiť sa a protestovať. Vybojovali si lepšie pracovné podmienky a rovnoprávnosť. Práve toto je skutočný dôvod osláv sviatku žien, hoci muži si tento sviatok, najmä v minulosti, vysvetlili po svojom a spravili si z neho „svoj“ deň.

Kytica Jarona 1 v hodnote 20,99 €
Kytica Jarona 1 v hodnote 20,99 €

Sviatok na Slovensku existuje už od roku 1921, no dnes tradícia osláv MDŽ jemne poľavila. Stále však existuje mnoho ľudí, ktorí si ho radi pripomenú. Neviete, čím by ste ženu vo svojom okolí najviac prekvapili? Každá žena sa vždy poteší peknému slovu. Nezabudnite jej preto v tento deň dať najavo, ako a prečo si ju vážite.

Niektoré ženy nikdy neodolajú sladkému dezertu či čokoláde, iné poteší pekné spodné prádlo. Nájdu sa však aj také, ktoré uprednostnia praktického pomocníka do domácnosti. Čím však žiadnu nesklamete? Samozrejme, krásnou kyticou.

Kytica Jarona 2 v hodnote 22,99 €
Kytica Jarona 2 v hodnote 22,99 €

Súťažte s Pravdou

Pravda.sk pre vás v spolupráci s portálom Kvety.sk pripravili súťaž o 3 nádherné jarné kytice, ktoré môžete získať pre vašu manželku, partnerku, dcéru či mamičku. Zapojte sa do súťaže a napíšte nám venovanie k MDŽ pre ženu, ktorej by ste chceli darovať kyticu kvetov. Všetky venovania budeme postupne každý deň uverejňovať na našej stránke Pravda.sk. Nájdete ich tu.

Milé dámy, ak nemáte vo svojom okolí nikoho, kto by si na vás v tento váš deň spomenul, nezúfajte! Môžete tak urobiť aj samé. Napíšte nám, prečo ste na seba pyšné.

Kytica Jarona 4 v hodnote 23,99 €
Kytica Jarona 4 v hodnote 23,99 €

Venovania pre práve vami vybranú ženu môžete posielať prostredníctvom formulára nachádzajúceho sa pod týmto článkom od štvrtka 2. 3. 2017 do 6. 3. 2017 do 12:00 h. Zo všetkých venovaní vyberieme náhodne tri víťazné a ich autori získajú jednu z kytíc uverejnených v tomto článku. Kytice budú doručované 8. 3. 2017.

Ak sa na vás neusmialo šťastie, krásne jarné kytice môžete pre svoje žienky objednať z e-shopu Kvety.Pravda.sk.

Výhercov budeme kontaktovať telefonicky, preto, prosím, nezabudnite uviesť správne telefónne číslo.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo neuverejniť venovania, ktoré posúdi ako nevhodné, neslušné či neetické.

Výhercovia

M. Sabo, Stročín - výherca kytice Jarona 4; J. Ďurák, Piešťany - výherca kytice Jarona 2; J. Marčok, Trenčín - výherca kytice Jarona 1

Podmienky: Podmienkou zaradenia do súťaže je správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno, Mesto - obec, email alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz a svojou účasťou súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Účastník súťaže/dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, Bratislava, IČO: 00 685 313 (v texte tiež ako „P E R E X“ alebo „usporiadateľ“) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním v tomto formulári poskytnutých osobných údajov účastníka hry/dotknutej osoby na uvedené účely. Každý účastník vyplnením a odoslaním webového formulára súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy usporiadateľa súťaže. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a za účelom zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X. Usporiadateľ bude s nimi zaobchádzať maximálne dôverne a osobné údaje poskytnuté usporiadateľovi môžu byť poskytnuté len spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry.

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2014 v znení neskorších predpisov uvádzame:

 1. a) identifikačné údaje prevádzkovateľa: P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313,
 2. b) účel spracúvania osobných údajov: evidencia účastníkov súťaže
 3. c) zoznam osobných údajov:
  • meno a priezvisko
  • mesto / obec
  • e-mailová adresa alebo telefón
 4. d) doplňujúce informácie:
  • poučenie o dobrovoľnosti: Účastník súťaže/dotknutá osoba spolu s poskytnutím osobných údajov vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoje osobné údaje poskytol Usporiadateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania a to bezplatne na adrese Usporiadateľa.
  • čas platnosti súhlasu: súhlas je poskytovaný na dobu do odvolania, alebo na dobu počas ktorej je účastníkom súťaže eventuálne Usporiadateľom zverejňovaná súťaž. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu.
  • tretie strany: usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry,
  • okruh príjemcov: subjekty, ktoré si zobrazia patričné webové stránky portálu www.pravda.sk,
  • forma zverejnenia: usporiadateľ zverejní na webových stránkach portálu www.pravda.sk len osobné údaje výhercov,
  • tretie krajiny: prenos zverejnených osobných údajov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Účastník súťaže/dotknutá osoba potvrdzuje a ručí za správnosť poskytnutých údajov.
Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X, a.s. a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X , a.s..

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené. Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Neležte po práci len doma, slnko vás vonku nabije energiou, choďte sa prejsť.
Ak vám ostalo viac času,...

+ Vaše telo potrebuje dostatok oddychu, choďte si dnes ľahnúť skôr.
Nepreťažujte sa v práci, ani nebuďte...

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk