Súťaž: Vyhrajte novinku Päťdesiat odtieňov temnoty

Fenomén Päťdesiat odtieňov aj tento rok ponúka svojim fanúšikom temnejšie odtiene vášne. Pri príležitosti premiéry filmu Päťdesiat odtieňov temnoty (9.2.) vychádza rovnomenná knižná predloha s filmovou obálkou.

zdroj: Albatros Media Slovakia
Albatros Media Slovakia zdroj: Albatros Media Slovakia

Vyhrajte novinku Päťdesiat odtieňov temnoty s filmovou obálkou a bonusovými materiálmi v podobe fotografií z natáčania a úrvyku pripravovaného pokračovania úspešného románu Grey.

Zapojte sa do súťaže zaslaním odpovede na otázku do 14.02.2017.

Traja z vás, ktorí správne odpovedia na otázku, budú odmenení tromi knižkami spolu s prekvapením od vydavateľstva Albatros Media Slovakia.

Výhercovia

Erika Geržová, Handlová, Zuzana Hanusková, Zvolen, Dominika Bajuszová, Veľké Kapušany

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Nezabúdajte na silu slnka, choďte sa prejsť do prírody, načerpáte nové sily.
Dávajte si pozor na finančné...

+ Každé ráno vypite pohár studenej vody, prebudí vás to do nového dňa.
Nechoďte hlavou proti múru, všetko si dnes...