Chcete sa v tomto roku zlepšiť v cudzom jazyku? Súťažte o cudzojazyčné knihy!

zdroj:  RAABE Slovensko
RAABE zdroj: RAABE Slovensko

Josef Jařab, známy český anglista a amerikanista, uznávaný profesor a bývalý rektor Univerzity Palackého v Olomouci tvrdí, že „pre strednú aj základnú školu, v ktorých sa deti začínajú učiť cudzie jazyky, je potrebné nájsť literatúru, ktorá zodpovedá danej vekovej kategórii, a čítať, čítať, čítať… To je pre mňa cesta k dobrému zvládnutiu cudzieho jazyka.“

V duchu tejto filozofie prichádza nakladateľstvo RAABE s novou edíciou jazykovej literatúry, ktorá obsahuje adaptované diela velikánov svetovej literatúry, ako napríklad Alexandra Dumasa, Williama Shakespeara, Charlesa Dickensa, Daniela Dafoeho, Jane Austenovej, Charlotte Bronteovej a pod., ale aj knižky pre deti s originálnymi príbehmi. Knižné tituly sú odstupňované podľa veku čitateľov, resp. náročnosti textov a gramatiky na tri skupiny:

  • young readers (deti vo veku 5 – 10 rokov),
  • teen readers (staršie deti vo veku 11 – 16 rokov),
  • young adult readers (mladí nad 16 rokov).

Každý si nájde príbeh aj jazykovú úroveň, ktorá mu vyhovuje!
Jednotlivé knižky v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine a taliančine prinášajú čitateľom okrem pútavých príbehov aj kontrolné cvičenia a aktivity, ktoré overujú pochopenie textu a precvičujú gramatiku. Čítaním si tak čitatelia nielen rozširujú slovnú zásobu, ale zlepšia sa aj v čitateľskej gramotnosti.

O bezplatné zaslanie knižného katalógu RAABE môžete požiadať mailom na abo@raabe.sk a v pohodlí domova, kancelárie, či školského kabinetu si môžete vybrať svoje knižky.

Pravda.sk v spolupráci s nakladateľstvom RAABE Slovensko pre vás pripravili súťaž o 3 knižky z edície jazykovej literatúry RAABE. Zapojte sa do súťaže zaslaním odpovede na otázku do 22.01.2017.

Traja z vás, ktorí správne odpovedia na otázku, budú odmenení tromi knižkami spolu s prekvapením od nakladateľstva RAABE Slovensko. Správnu odpoveď nájdete v texte alebo na www.raabe.sk.!

Výhercovia

Martina Kamodyová, Hodruša-Hámre, Lucia Dedíková, Častkovce, Ivan Pacera, Brezno

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Večer nejedzte mastné jedlá, lepšie bude ak si doprajete jogurt.
Snažte sa zvážiť všetky možnosti, aby ste si...

+ Skončite s neustálymi liekmi, naučte sa liečiť aj bez nich.
Rozložte svoju prácu tak aby ste nemali príliš voľna...