Hľadáte pre svojho škôlkara zaujímavé aktivity? Zapojte sa do súťaže o pracovné zošity

sutaz raabe

Školský rok je už v plnom prúde aj v materských školách, kde deti začali od septembra pracovať už podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Čaká ich opäť veľa aktivít, cvičení a úloh, ktoré ich zabavia, a súčasne sa vďaka nim naučia niečo nové. Ak máte radi podobné zábavno-poučné úlohy, zapojte sa do našej súťaže o sadu pracovných zošitov Škôlkar z odborného nakladateľstva RA­ABE!

Pracovné zošity Škôlkar pre deti vo veku 5 – 6 rokov sú plné aktivít. Tie je možné vykonávať opakovane, vždy iným spôsobom. Zošity majú netradičný formát, kvalitný hrubší papier, a hlavne: využívajú plnofarebnú tlač. Aj vy nemáte radi, keď vaši škôlkari prinesú domov skopírované čiernobiele papiere s aktivitami? Pútavé kreslené obrázky v pracovných zošitoch škôlkar dopĺňajú jednotlivé strany zošitov. Každý zošit obsahuje tiež praktickú štvorstranovú prílohu pre tvorivé ruky. So sadou siedmich pracovných zošitov môžete pracovať aj doma, ako jednotlivé úlohy hravo zdolávať spolu s deťmi sa dozviete v metodických poznámkach k aktivitám, ktoré nájdete TU.

Chceli by ste vyhrať sadu pracovných zošitov Škôlkar? Pravda.sk v spolupráci s nakladateľstvom RAABE Slovensko pre vás pripravili súťaž o sadu pracovných zošitov Škôlkar. Zapojte sa do súťaže zaslaním odpovede na otázku od 17.10. do 23.10.2016. Traja z vás, ktorí správne odpovedia na otázku, budú odmenení sadou pracovných zošitov Škôlkar spolu s prekvapením od nakladateľstva RAABE Slovensko. Správnu odpoveď nájdete v texte alebo na www.raabe.sk.

Výhercovia

Zuzana Trňanová, Malý Kiar, Leopold Formánek, Banská Bystrica, Katarína Tomašovičová, Partizánske

Podmienky: Podmienkou zaradenia do súťaže je správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno, Mesto - obec, email alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz a svojou účasťou súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Účastník súťaže/dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, Bratislava, IČO: 00 685 313 (v texte tiež ako „P E R E X“ alebo „usporiadateľ“) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním v tomto formulári poskytnutých osobných údajov účastníka hry/dotknutej osoby na uvedené účely. Každý účastník vyplnením a odoslaním webového formulára súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy usporiadateľa súťaže. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a za účelom zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X. Usporiadateľ bude s nimi zaobchádzať maximálne dôverne a osobné údaje poskytnuté usporiadateľovi môžu byť poskytnuté len spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry.

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2014 v znení neskorších predpisov uvádzame:

 1. a) identifikačné údaje prevádzkovateľa: P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313,
 2. b) účel spracúvania osobných údajov: evidencia účastníkov súťaže
 3. c) zoznam osobných údajov:
  • meno a priezvisko
  • mesto / obec
  • e-mailová adresa alebo telefón
 4. d) doplňujúce informácie:
  • poučenie o dobrovoľnosti: Účastník súťaže/dotknutá osoba spolu s poskytnutím osobných údajov vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoje osobné údaje poskytol Usporiadateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania a to bezplatne na adrese Usporiadateľa.
  • čas platnosti súhlasu: súhlas je poskytovaný na dobu do odvolania, alebo na dobu počas ktorej je účastníkom súťaže eventuálne Usporiadateľom zverejňovaná súťaž. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu.
  • tretie strany: usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry,
  • okruh príjemcov: subjekty, ktoré si zobrazia patričné webové stránky portálu www.pravda.sk,
  • forma zverejnenia: usporiadateľ zverejní na webových stránkach portálu www.pravda.sk len osobné údaje výhercov,
  • tretie krajiny: prenos zverejnených osobných údajov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Účastník súťaže/dotknutá osoba potvrdzuje a ručí za správnosť poskytnutých údajov.
Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X, a.s. a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X , a.s..

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené. Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Samozrejme, že musíte pracovať, ale nezabúdajte na svoje zdravie.
Všetci sú nahraditeľní, ale vy máte...

+ Budete mať pocit, že musíte navštíviť lekára, preto neodkladajte vyšetrenie.
Vaša finančná situácia je...

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk