Hľadáte pre svojho škôlkara zaujímavé aktivity? Zapojte sa do súťaže o pracovné zošity

sutaz raabe

Školský rok je už v plnom prúde aj v materských školách, kde deti začali od septembra pracovať už podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Čaká ich opäť veľa aktivít, cvičení a úloh, ktoré ich zabavia, a súčasne sa vďaka nim naučia niečo nové. Ak máte radi podobné zábavno-poučné úlohy, zapojte sa do našej súťaže o sadu pracovných zošitov Škôlkar z odborného nakladateľstva RA­ABE!

Pracovné zošity Škôlkar pre deti vo veku 5 – 6 rokov sú plné aktivít. Tie je možné vykonávať opakovane, vždy iným spôsobom. Zošity majú netradičný formát, kvalitný hrubší papier, a hlavne: využívajú plnofarebnú tlač. Aj vy nemáte radi, keď vaši škôlkari prinesú domov skopírované čiernobiele papiere s aktivitami? Pútavé kreslené obrázky v pracovných zošitoch škôlkar dopĺňajú jednotlivé strany zošitov. Každý zošit obsahuje tiež praktickú štvorstranovú prílohu pre tvorivé ruky. So sadou siedmich pracovných zošitov môžete pracovať aj doma, ako jednotlivé úlohy hravo zdolávať spolu s deťmi sa dozviete v metodických poznámkach k aktivitám, ktoré nájdete TU.

Chceli by ste vyhrať sadu pracovných zošitov Škôlkar? Pravda.sk v spolupráci s nakladateľstvom RAABE Slovensko pre vás pripravili súťaž o sadu pracovných zošitov Škôlkar. Zapojte sa do súťaže zaslaním odpovede na otázku od 17.10. do 23.10.2016. Traja z vás, ktorí správne odpovedia na otázku, budú odmenení sadou pracovných zošitov Škôlkar spolu s prekvapením od nakladateľstva RAABE Slovensko. Správnu odpoveď nájdete v texte alebo na www.raabe.sk.

Výhercovia

Zuzana Trňanová, Malý Kiar, Leopold Formánek, Banská Bystrica, Katarína Tomašovičová, Partizánske

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Nič dnes neodkladajte na neskôr a splňte si všetko čo máte.
Nedajte sa v práci oklamať a trvajte na pracovnej...

+ Neberte alergie na ľahkú váhu a začnite ich riešiť okamžite.
Neriskujte vyhodenie, radšej sa premôžte a spravte...