Súťaž o zásobu kuchynských utierok Harmony na celý rok!

harmony inzercia

Keby sme viedli evidenciu všetkého, čo nám v kuchyni a mimo nej padne na podlahu, rozbije sa, či rozleje, bolo by to mimoriadne dlhé čítanie. S novými kuchynskými utierkami Harmony nás už ale tieto prípady vôbec nemusia trápiť. Vylepšená technológia razby utierok Harmony s 3D efektom prináša vyššiu absorpciu. Dlhý návin balenia Praktik XXL zároveň zaručuje pohodlie a čistotu na dlhšiu dobu. Kuchynské utierky ostávajú pevné aj za mokra, vďaka čomu sa výborne hodia na rôznorodé použitie.

V termíne od 15.6.2015 do nedele 21.6.2015 odpo­vedzte správne na súťažnú otázku a 3 z vás získajú kuchynské utierky Harmony Praktik XXL na celý rok zadarmo! Hodnota jednej výhry je 44 €, prepočítaná na odporúčanú MOC Harmony Praktik XXL pri priemernej ročnej spotrebe kuchynských utierok 4– člennej domácnosti.

Správnu odpoveď môžete hľadať aj na www.shpgroup.eu, www.klubharmony.eu.

Výhercovia

Andrea Drengubiaková, Dolný Kubín, Regina Ilečková, Stropkov, Alena Vilkovská, Levoča

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Zabúdate na to, že môžete aktívne fungovať ak máte dostatok spánku.
Nezabúdajte na opatrnosť, ak obchodujete na...

+ Premýšľaním nad minulosťou len strácate možnosť myslieť do budúcnosti.
O svoje kreatívne nápady sa...