Súťažte s FSC kartónmi o ponorný mixér

Číslo FSC licencie spoločnosti Tetra Pak je...
tetra pak_inzercia Číslo FSC licencie spoločnosti Tetra Pak je FSC® C014047

Viete, že aj pri nakupovaní bežných potravín ako sú mlieko či džúsy, môžete chrániť lesy? Stačí, ak si z ponuky vyberiete výrobok označený logom FSC® Nájdete ho napríklad aj na kartónových obaloch Tetra Pak. Toto logo znamená, že suroviny na ich výrobu pochádzajú zo zodpovedne obhospodarovaných lesov a iných kontrolovaných zdrojov. FSC je skratka pre Forest Stewardship Council®, čo je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá podporuje ekologicky šetrné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov a tým napomáha chrániť miznúce, ohrozené a devastované svetové lesy.

Denne totiž zmizne z povrchu zeme rozloha lesov vo veľkosti územia Bratislavy. Zodpovedné lesné hospodárenie môže túto devastáciu zastaviť a každý z nás môže byť pri tom. Certifikát FSC znamená, že drevo použité pri výrobe výrobku pochádza zo zodpovedne obhospodarovaného lesa a iných kontrolovaných zdrojov. V takomto lese sa drevo ťaží zodpovedne a zároveň sa zachovávajú pravidlá obnoviteľnosti – teda dodržiava sa ochrana biotopu a vyťažené drevo sa nahrádza novými stromami. Certifikované FSC lesy sú už aj na Slovensku. Spotrebiteľ má zároveň istotu, že počas celého procesu spracovania a dopravy až po výsledný produkt sa dodržiavajú princípy FSC.

Vyše 97 % dreva použitého na výrobu obalov spoločnosti Tetra Pak celosvetovo pochádza z lesov certifikovaných FSC a iných zodpovedných zdrojov. Kúpou nápojov v obaloch Tetra Pak označených logom FSC aj vy prispievate k tomu, aby sme si lesy zachovali.

HR160405 philips inzercia

Pravda.sk v spolupráci so spoločnosťou Tetra Pak pripravila pre svojich čitateľov súťaž o ponorný mixér Philips HR1604. Ak do štvrtku 23. októbra vrátane správne odpoviete na súťažnú otázku, zaradíme vás do žrebovania. Výhercovi pošleme výhru poštou.

Výhercovia

Petronela Miklóšová, Pinciná

OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Pre krásnu pleť konzumujte viac ovocia a zeleniny, dodajú vám vitamíny.
Nezaujímajte sa do toho čo nie je vaša...

+ Neprepínajte sa, je to nad vaše sily.
Svoj názor vyjadrujte férovo, bude to lepšie ako faloš....