Súťažte s FSC kartónmi o ponorný mixér

Číslo FSC licencie spoločnosti Tetra Pak je...
Číslo FSC licencie spoločnosti Tetra Pak je FSC® C014047

Viete, že aj pri nakupovaní bežných potravín ako sú mlieko či džúsy, môžete chrániť lesy? Stačí, ak si z ponuky vyberiete výrobok označený logom FSC® Nájdete ho napríklad aj na kartónových obaloch Tetra Pak. Toto logo znamená, že suroviny na ich výrobu pochádzajú zo zodpovedne obhospodarovaných lesov a iných kontrolovaných zdrojov. FSC je skratka pre Forest Stewardship Council®, čo je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá podporuje ekologicky šetrné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov a tým napomáha chrániť miznúce, ohrozené a devastované svetové lesy.

Denne totiž zmizne z povrchu zeme rozloha lesov vo veľkosti územia Bratislavy. Zodpovedné lesné hospodárenie môže túto devastáciu zastaviť a každý z nás môže byť pri tom. Certifikát FSC znamená, že drevo použité pri výrobe výrobku pochádza zo zodpovedne obhospodarovaného lesa a iných kontrolovaných zdrojov. V takomto lese sa drevo ťaží zodpovedne a zároveň sa zachovávajú pravidlá obnoviteľnosti – teda dodržiava sa ochrana biotopu a vyťažené drevo sa nahrádza novými stromami. Certifikované FSC lesy sú už aj na Slovensku. Spotrebiteľ má zároveň istotu, že počas celého procesu spracovania a dopravy až po výsledný produkt sa dodržiavajú princípy FSC.

Vyše 97 % dreva použitého na výrobu obalov spoločnosti Tetra Pak celosvetovo pochádza z lesov certifikovaných FSC a iných zodpovedných zdrojov. Kúpou nápojov v obaloch Tetra Pak označených logom FSC aj vy prispievate k tomu, aby sme si lesy zachovali.

Pravda.sk v spolupráci so spoločnosťou Tetra Pak pripravila pre svojich čitateľov súťaž o ponorný mixér Philips HR1604. Ak do štvrtku 23. októbra vrátane správne odpoviete na súťažnú otázku, zaradíme vás do žrebovania. Výhercovi pošleme výhru poštou.

Výhercovia

Petronela Miklóšová, Pinciná

P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.