Keď opustené ženy chcú šancu na lepší život, aj počas pandémie

Čo čaká mladé ženy, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli osamotené napríklad po skončení náhradnej starostlivosti či ochrannej výchovy? Odpoveď na túto otázku nemusí byť vždy pozitívna. A práve preto im pomoc v ťažkých časoch ponúka Domov na polceste Hniezdo, ktoré založila nezisková organizácia Relevant v Prešove. Horšie časy prežívali mladé dámy z tohto domova aj počas pandémie koronavírusu. Spomínaná nezisková organizácia pre tieto ženy pripravila projekt s názvom Dobrý a zdravý život v korone. Viac o ňom v rozhovore pre Pravdu hovorí sociálna pracovníčka z tejto neziskovky Martina Spišáková.

03.05.2022 09:54
žena, matka, deti, dieťa, prechádzka, Foto:
V rámci Domova na polceste Hniezdo sa snažíme mladým ženám pomáhať rôznym spôsobom.
debata

V Domove na polceste Hniezdo ponúkate akýsi záchytný bod, hniezdo. Aké konkrétne aktivity ponúkate ženám, ktoré potrebujú pomoc?

V rámci Domova na polceste Hniezdo sa snažíme mladým ženám pomáhať rôznym spôsobom. Jeden z nich je pravidelný nácvik pracovných zručností – varenie, pečenie, sanitácia, práca v Dielni pre život, upratovanie a príprava občerstvenia v kaviarni Café Relevant, práca v záhrade, výroba náušníc, mydiel a podobne. Tieto rozmanité činnosti ich aktivizujú, pomáhajú im zlepšovať ich zručnosti a učia ich prevziať zodpovednosť za vykonanú prácu. Dôležitou činnosťou je tiež príprava individuálneho plá­nu.

O čo ide pri tomto pláne?

Ide o nastavenie osobných plánov, cieľov, čo chcú dosiahnuť a naplánovanie krokov, ktorými sa k tomuto cieľu dostanú. Takto sa snažíme, aby pomoc pre nich bola čo najkonkrétnejšia pre ich potreby. Okrem týchto činností je súčasťou aktivít aj pomoc s úradmi, príprava na pracovné pohovory, riešenie zdravotných a psychických problémov. Veľmi významnými aktivitami sú školenia, vzdelávania a tábory, kde sa môžu prakticky naučiť základné životné zručnosti a komunikáciu v širšej skupine mladých ľudí. Uvedený projekt podporil túto dlhodobú činnosť, obzvlášť školenia a nácvik pracovných zručností v záhrade a pri varení.

Počas pandémie koronavírusu ste pre nich pripravili projekt Dobrý a zdravý život v korone. Čo je jeho podstatou?

Podstatou projektu bolo udržať dobré fyzické aj duševné zdravie mladých žien z nášho zariadenia počas covidového obdobia pomocou rôznych aktivít, pobytu na čerstvom vzduchu a v inom prostredí ako je miesto, kde bývajú. Išlo napríklad o prácu v záhrade pri pestovaní ovocia a zeleniny pre ich potrebu; nácvik pracovných zručností v Dielni pre život, kde pomáhali pri výrobe polepov na tričká a hrnčeky; školenia a vzdelávania v klubovni Puzzle a iné.

Prečo vznikol, kto bol jeho iniciátorom?

Cieľom projektu bolo dostať tieto mladé ženy von z bytu, aby medzi nimi nevznikali zbytočné konflikty, aby mali čas vyplnený zmysluplnou činnosťou, nepodliehali negatívnym emóciám, ale tiež aby nepoľavili v príprave na svoje trvalé zamestnanie a už osvojené pracovné zručnosti, napríklad v pravidelnom vstávaní, v pravidelnej dennodennej rutine a činnostiach. Realizovali sme to cez nácviky pracovných zručností a vzdelávacie aktivity. Tým sme podporili už existujúce činnosti, ktoré realizujeme dlhodobo. Projekt sám osebe je len jedným dielikom puzzle, ktorého výsledkom je úspešné osamostatnenie dievčat z Domova na polceste Hniezdo. Reagovali sme na výzvu mesta Prešov, ktoré každoročne podporuje malé projekty v sociálnej oblasti.

Ako podľa vás pandémia koronavírusu ovplyvnila život týchto žien a aké sféry ich života najviac zasiahla?

Dievčatá sa od začiatku pandémie stretávali s tým, že museli rešpektovať pravidlá, ktoré bolo treba dodržiavať jednak v zariadení, ale aj celkovo v spoločnosti. Do času, kým sa skutočne nestretli s ochorením v našom zariadení, žili akoby svoj starý život. Neboli však stotožnené s tým, že nemôžu chodiť von, stretávať sa s priateľmi, ale časom to prijali ako nutné zlo. Boli konfrontované s vlastnými predstavami o tom, čo sa smie a čo nie, s ich fyzickým obmedzením, dodržiavaním karantény, prejavmi choroby. Vitamíny, ktoré dostali, niektoré z nich vôbec neužívali, ale v období pozitivity jednej z nich si uvedomili následky toho, keď sa o seba nestarajú.

Ovplyvnilo teda toto obdobie ich pohľad na život a zdravie?

Toto obdobie určite ovplyvnilo ich pohľad na starostlivosť o seba, o svoje zdravie, ich schopnosť prispôsobiť sa situácii a rešpektovať to, čo so sebou prináša (obmedzenia predovšetkým). Na druhej strane sa v tomto období mali možnosť viac učiť, osobnostne rástli v rámci školení aj o zdravom životnom štýle, viac budovali ich vzájomné vzťahy s pracovníkmi, bol väčší priestor aj na osobné a neformálne rozhovory. Tento čas im vzal možnosť byť v intenzívnom kontakte s priateľmi, ale dal im určite uvedomenie si toho, že nie vždy je všetko tak, ako si to predstavujú, že sa musia prispôsobiť zmene, spoločenským nariadeniam, brať do úvahy vlastnú zodpovednosť za iných, pokiaľ by boli “roznášačkami” ochorenia.

doučovanie, škola Čítajte aj Aj znevýhodnené deti potrebujú pomoc. Viete ako sa zapojiť?

Ako sa zacieľuje pomoc na tieto ženy, vyhľadávate ich, alebo skôr sa snažia ony vyhľadávať vás?

Naše zariadenie funguje už od roku 2006, najskôr ako útulok a neskôr ako domov na polceste. Tým, že už máme za sebou nejakú históriu, dievčatá nás oslovujú aj samostatne. Zároveň nás kontaktujú aj centrá pre deti a rodinu, z ktorých mladé dospelé ženy odchádzajú, prípadne iné zariadenia, napríklad charity, útulky, iné domovy na polceste. Naša webová stránka www.relevant.sk tiež obsahuje informácie o našom zariadení, o voľných miestach, o aktivitách a súčasne žiadosť o poskytovanie sociálnej služby u nás.

Aké sú doterajšie skúsenosti s týmto projektom?

Ako sme uviedli vyššie, projekt sám osebe je len podpornou aktivitou našej dlhodobej činnosti. V rámci neho sa udialo veľa situácií, ktoré nás pracovníkov a súčasne dievčatá povzbudzujú ísť ďalej. Hovoria o tom, že táto náročná práca má zmysel, pretože vidíme zmenené životy. To všetko trvá ale oveľa dlhšie a nedá sa to vystihnúť v rámci krátkeho obdobia trvania projektu, teda od apríla do októbra 2021. Je to dlhoročná práca konkrétnych ľudí, ktorí sa týmto mladým ženám venovali a venujú s láskou a trpezlivosťou. Vždy máme radosť, keď sa podarí mladej žene po odchode z Domova na polceste Hniezdo úspešne zamestnať alebo sa osamostatniť. V priebehu roka 2021 sa osamostatnilo päť mladých žien. Všetky potrebovali na to dávku odvahy a odhodlania, ale všetky sa na to dali aj napriek svojej nie vždy “šťastnej” minulosti. Ich minulosť je často prekážkou k tomu, aby boli schopné samostatne fungovať a preto im stále aj po osamostatnení poskytujeme morálnu podporu a udržiavame spolu osobný alebo telefonický či mailový kontakt.

Domov na polceste Hniezdo teda prináša aj konkrétne príbehy so šťastným koncom.

Jedna zo žien, nazvime ju Klára, mala veľké obavy z odchodu, pretože sa bála situácie, keď by ostala bez strechy nad hlavou a bez práce. Potrebovala psychickú podporu, povzbudzovanie a dávali sme jej odchodu ešte nejaký čas, pretože sme vnímali jej obavy. Na druhej strane sme videli aj jej snahu na sebe pracovať jej vlastným tempom. Pred koncom roka jej naša bývalá klientka, ktorá je s nami v stálom kontakte ponúkla prácu a ubytovanie v Bratislave a tiež jej kamarát ponúkol možnosť zamestnať sa. S malou dušičkou šla a teraz už je zamestnaná, snaží sa fungovať vo veľkomeste, učí sa sama o sebe, pozoruje, kde má svoje hranice a posúva ich, stará sa o seba a my sme radi, že príbehy našich dievčat sa končia, resp. začínajú takto. Samozrejme je pred ňou ešte dlhá cesta, aby si prácu udržala, rástla v nej, posúvala sa dopredu, ale veríme, že na začiatok je to skvelé, že dokázala prekonať svoj strach a obavy.

Na záver si predstavme aj v skratke vašu neziskovú organizáciu.

Hlavným poslaním neziskovej organizácie Relevant, ktorá vznikla v roku 2006, je prostredníctvom aktivít vytvárať prostredie, kde sa budú budovať a rozvíjať medziľudské vzťahy na základe kresťanskej viery a jej princípov. Cieľom je zmena kvality života jednotlivcov, ako aj rodín, ich rozvoj a reintegrácia resp. inklúzia do spoločnosti. V roku 2008 sme registrovali útulok „Hniezdo“, ktorý bol v roku 2011 preregis­trovaný na sociálnu službu Domov na polceste. Máme aj opatrovateľskú službu pre seniorov podľa zákona o sociálnej pomoci, ktorá už mnoho rokov fungovala na dobrovoľníckej báze. Momentálne zamestnávame sedem opatrovateliek. Od roku 2013 prevádzkujeme Klubovňu Puzzle, ktorá sa nachádza v centre mesta Prešov. V súčasnosti je priestorom pre rôzne podujatia a klubové stretnutia pre mladých ľudí ako aj širokú verejnosť v rôznych formách. Od roku 2017 prevádzkujeme „Dielňu pre život“ v ktorej zamestnanci a dobrovoľníci pomáhajú nielen pri rozvoji praktických zručností, ale aj pri celkovom osobnostnom rozvoji dievčat z Domova na polceste, ktoré v dielni pracujú. Ide o výrobu potlačí na tričká, hrnčeky, tlač vizitiek, plagátov. V roku 2020 sme otvorili spomínanú kaviareň s verejnoprospešným charakterom, ktorej cieľom je, okrem iného, slúžiť na rozvoj a tréning pracovných, ale aj sociálnych a praktických zručností mladých dospelých žien z domova na polceste, ale aj dobrovoľníkov a študentov.

Čo pripravujete v aktuálnom roku?

V roku 2022 sme začali novú službu Podpora samostatného bývania, prostredníctvom ktorej chceme pomáhať ľuďom zo zraniteľných skupín. Ide o pomoc pre ľudí, ktorí žijú samostatne, ale z rôznych dôvodov potrebujú pomôcť či už pri nákupoch, vybavovaní úradov, pomoc pri zadlženosti a podobne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #zamestnanie #žena #ubytovanie #zručnosti #sociálna inklúzia #domov na polceste

+ Večer si vychutnajte príjemný film v pohodlí domova, ničím sa nezaťažujte.
Nepožičiavajte si peniaze, nie je...

+ Neseďte vnútri keď na vás čaká krásna príroda, aspoň sa prejdite.
Nenechávajte povinnosti na poslednú chvíľu,...