VIDEO: Cvičenie s deťmi ako učenie hrou

, , 27.01.2019 14:00

Cvičenie s deťmi má detičkám, ale aj ich rodičom či rodinným príslušníkom, ktorí s nimi na cvičenie prídu, prinášať radosť a inšpiráciu. Detičky sa prostredníctvom cvičenia učia a lektori sledujú, či je ich vývin správny.

VIDEO: Pozrite si ako mamičky v Bratislave cvičia so svojimi deťmi.

Cvičenie však má isté kritériá, ktoré sa musia dodržiavať. TV Pravda sa rozhodla vyspovedať lektorku cvičenia Baby Balance Janu Farkašovú, ktorá sa cvičeniu s deťmi venuje viac ako 20 rokov.

Kritériá sú vždy dané vekom dieťaťa. „Cvičenie sa vždy začína úvodom, ktorý ma stereotypnejší charakter, aby dieťa pochopilo, kedy je začiatok. Stereotypný charakter má aj koniec, rovnako z dôvodu, aby dieťa chápadlo, že sa cvičenie končí,“ uviedla Farkašová. Medzitým sa striedajú rôzne činnosti. Pri starších deťoch od 1 roka lektori postupujú podľa tematických okruhov. Pri mladších deťoch cvičenie závisí od toho, na akej úrovni je daná skupina.

Často sa však stáva, že na cvičenie prichádzajú mamičky už s mesačnými deťmi. V takom prípade sa lektori orientujú najmä na to, aby naučili mamičky, ako s dieťaťom správne pracovať. „Učíme maminky, ako vlastne s dieťaťom tráviť čas, učíme ich, ako správne stimulačne prebaľovať, ako stimulačne obliekať,“ povedala lektorka. Zároveň dodala, že nemusíte robiť s dieťaťom nejakú úžasnú aktivitu, a napriek tomu ho viete už pri bežných denných aktivitách, ktoré robíte 30-krát denne, neskutočne nastimulovať a zároveň unaviť.

Cvičenie so staršími deťmi je vždy o psychomotorickom vývoji. Lektori sledujú, či náhodou deti nie sú jednostranné a či je ich vývin taký, aký by mal byť. „Nejde nám o akceleráciu vývinu, ide nám o to, aby dieťatko využívalo presne tie svaly, ktoré má, a postupne sa začalo vertikalizovať. Všetko je to formou hudobno-pohybovou, usmievavou, šťastnou. Chceme, aby maminky s dieťatkom čo najviac trávili šťastný, uvoľnený čas,“ dodala.

Pri starších deťoch lektori tiež dbajú na to, aby sa dieťa postupne od maminky dávalo do sociálnej skupiny rovesníkov a taisto, aby sa maminka bola schopná od dieťatka odpútať. Dieťa by malo postupne začať vnímať lektorku ako niekoho, kto je tam tiež vedúci, a pripraviť sa tak do materskej školy. „Náš program je zameraný na rozvoj psychomotorického vývinu, neskôr pridávanie grafomotoriky, kognitívnych činností a všetkých vecí, ktoré má dieťa vedieť, čiže reč, celková komunikácia a socializácia, aby nebolo v škôlke vyhúkané,“ dodala Farkašová.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#deti #cvičenie #rodina #mama
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Neobmedzujte sa kvôli svojej postave ale kvôli svojmu zdraviu.
Dosiahli ste veľký úspech v zamestnaní,...

+ Neplačte nad neúspechom, pokúste sa byť pozitívny za kažných okolností.
Hodiny pred televízorom vám do...