Má váš tínedžer v mobile nahé fotky spolužiakov?

Predstavte si, že ste rodičom 14-ročného dieťaťa a pri prezeraní si záberov v jeho počítači na vás "vyskakujú" fotografie jeho nahých spolužiakov. Alebo na podobných záberoch vidíte svoje vlastné dieťa, ktoré k tomu pridá ešte zopár pikantných viet či vyzýva iných, aby mu niečo podobné posielali.

14.04.2018 17:00
rodičia, komunikácia, telefón Foto:
Pri sextingu môže ísť o získavanie si pozornosti nevhodným spôsobom.
debata

Možno pojem sexting nepoznáte vy ani váš tínedžer. Ale na sexting ste sa práve pozerali. Ak ho chceme preložiť do slovenčiny, ide o posielanie a prijímanie materiálu erotického a sexuálneho charakteru vo virtuálnom svete. „Charakterizuje ho však dobrovoľnosť poskytovania. Môžu to byť erotické fotografie, provokatívne zábery odhaleného alebo čiastočne odhaleného tela, s čím súvisí aj erotická komunikácia,“ opisuje doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD., z Katedry pedagogiky PF UKF.

Katarína Hollá z Katedry pedagogiky PF UKF Foto: SHUTTERSTOCK
Katarína Hollá Katarína Hollá z Katedry pedagogiky PF UKF

Ak vaše dieťa takýto obsah iba prijíma, je v pozícii pasívneho sextera. Ak však na výzvy reaguje a zábery preposiela ďalej, stáva sa z neho aktívny sexter. Podľa výskumu, ktorý Katarína Hollá robila na vzorke 11– až 18-ročných slovenských školákov, sa zhruba po roku z pasívneho sextera stáva aktívny. „Dieťa dostane prvý takýto záber, nereaguje. Ďalšie a ďalšie prijímané zábery však už naňho zapôsobia a aj ono vyhovie žiadosti a svoje obnažené telo posiela ďalej. Bez toho, aby si uvedomilo, že od prijímateľa sa tento záber dokáže dostať kamkoľvek. A to môže mať na jeho život nepríjemný dopad,“ opisuje Hollá. Nie málo tragédií, dokonca samovrážd, zapríčinili práve takéto fotografie, ktoré sa dostali do priestoru internetu.

V roku 2008 Američanka Jessica Loganová spáchala samovraždu po tom, čo jej bývalý priateľ zverejnil intímne fotografie, ktoré mu poslala v čase, keď tvorili pár. Od tej doby bola posmechom spolužiakov. A hoci Jessica vystúpila aj televízii, aby o probléme hovorila, útoky neprestali a ona tlak nevydržala. Zomrela ako 18-ročná. A podobných príbehov je viac…

Sexting medzi slovenskými školákmi

(prieskum vo vekovej skupine 11 až 18 rokov)

Dievčatá a chlapci v rovnakej miere odosielajú svoje intímne fotografie priateľovi/par­tnerovi prostredníctvom počítača a mobilného telefónu, taktiež v rovnakej miere zdieľajú tieto fotografie na sociálnych sieťach

27,8 percenta chlapcov a 31 percent dievčat prijali aspoň raz v priebehu mesiaca žiadosť o poskytnutie fotografie, na ktorej sú nahí alebo polonahí

27,8 percent achlapcov a 25,7 percent dievčat prijali aspoň raz v priebehu mesiaca fotografiu nahej alebo polonahej im blízkej osoby

Self-sexting – o čo ide?

Jednou z foriem sextingu je aj self-sexting, kedy tínedžer prezentuje na sociálnych sieťach seba samého v erotických pózach. Dôvod? „Deti, ktoré začnú so self-sextingom, nepatria medzi vodcov v triede, nedokážu sa v kolektíve prezentovať a tak hľadajú inú možnosť, ako zaujať. V škole si ich mesiace nikto nevšímal, nemajú kamarátov, cítia sa nezaujímavými. Po publikovaní self-sextu zrazu získavajú lajky, spolužiaci si ich začnú všímať, im sa to páči a na fotografiách sú čoraz odvážnejší. V tomto prípade ide o získavanie si pozornosti nevhodným spôsobom u dieťaťa, ktoré sa nedokáže v kolektíve presadiť a chýba mu kritické myslenie,“ opisuje Hollá.

Zhabať mobil aj počítač?

Zhrozenie a strach je zrejme prvou reakciou, ak niečo také dospelý v mobile svojej ratolesti objaví. Ako zareagovať? „Rodič by sa mal upokojiť a následne začať s dieťaťom na túto tému komunikovať, pýtať sa, prečo niečo také robí a vysvetliť mu, že to nie je v poriadku. Ono bude zrejme argumentovať vetou, že v triede to robia všetci,“ opisuje Hollá a pokračuje: „Naozaj ide o trend, ktorý sa medzi tínedžermi šíri. Ale je potrebné im opísať, aké môže aj jedna takáto fotografia následky do ich budúcnosti.“

Sexting existuje aj medzi slovenskými školákmi. Foto: SHUTTERSTOCK
sexting, internet, nahé fotografie Sexting existuje aj medzi slovenskými školákmi.

Je možné, že rodič v návale zlosti aj strachu okamžite dieťaťu zhabe počítač či mobil, čím ho „odstrihne“ od sociálnych sietí. Je takéto riešenie dobré? „Áno, niekedy môže takéto krátkodobé odstrihnutie pomôcť, ale všetko závisí od nastavenia rodiny a pravidiel pri riešení témy internetu,“ opisuje Hollá a dodáva: „Na druhej strane, ak školák pravidlá nepozná a rodič ho zrazu o mobil oberie, u dieťaťa vyvolá opačnú reakciu, než si predstavuje. Dospelý ho svojím unáhleným konaním vyčlení z kolektívu, spraví z neho outsidera a ono takýto trest nesie veľmi ťažko. Nie každý školák zákaz pochopí a prijme. Konanie rodiča v takýchto otázkach musí vychádzať z toho, ako svoju ratolesť pozná.“ Všeobecný a jednoduchý návod, ako ho od sextingu ochrániť, neexistuje. „Dôležitá je otvorená dlhodobá komunikácia v rodine, je potrebné viesť dieťa ku kritickému mysleniu. Ak ako rodič budete jeho názory rešpektovať a dáte mu pocítiť, aké je pre vás cenné také, aké je, ono začne samo seba vnímať ako hodnotného človeka a nebude závislé od hodnotenia iných. Tínedžer, ktorý o sebe menej pochybuje, dokáže rôznym škodlivým tlakom či trendom odolávať, vie posúdiť, čo je správne a čo už nie,“ nabáda odborníčka.

Kritický vek – 14 rokov

Ako uvádza Hollá, veľmi vysoký nárast sexting zaznamenáva v skupine tínedžerov medzi 13 až 17 rokom, priemerný vek školákov praktizujúcich sexting na Slovensku je 14,5 roka. „Tento vek je logický z toho dôvodu, že deti sa dostávajú do iného prostredia, chcú zapadnúť aj zaujať v novom kolektíve.“ Sexting však výrazne ustáva po 17. roku života. Ako si tento jav vysvetľuje? „Domnievam sa, že sa to deje v dôsledku zvýšených požiadaviek na dospievajúceho, čo sa študijných povinností týka, nastupuje príprava na vysokú školu, a to ich odvádza od takýchto činností a "zabíjania času“. Ďalším dôvodom môže byť aj to, že okolo 18 – 19 roku už majú tínedžeri stabilnejšieho partnera."

Typológia sexterov na Slovensku

(prieskum vo vekovej skupine 11 až 18 rokov)

Nesexteri – 69 percent
Odosielatelia – 10,5 percenta
Prijímatelia – 19 percent
Obojsmerní sexteri – 1,4 percenta

Na riziká spojené so zverejňovaním takéhoto obsahu upozorňuje aj Nataša Sláviková, ktorá je odborníčkou na mediálnu výchovu. „Maloletí sú neskúsení a neuvedomujú si následky takéhoto konania a najmä fakt, že dáta tu zostávajú navždy. Opakované zdieľanie obrázkov v nekonečnom a neuchopiteľnom internetovom priestore spôsobuje nikdy sa nekončiacu viktimizáciu a stigmu pre človeka.“ Nabáda preto, aby sa v školách okrem počítačovej gramotnosti vyučovala aj mediálna gramotnosť. „Deti podceňujú dôsledky rizík sexuálnych obsahov, vrátane sextingu aj preto, že chýba zrozumiteľné a veku primerané vzdelávanie v tejto téme. Slabá či takmer žiadna mediálna výchova značne uľahčuje situáciu útočníkom,“ dodáva Sláviková.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #tínedžer #ženský magazín MiA #sexiting #nahé fotografie #virtuálny svet

+ Preventívne kontroly sú dôležité, nezanedbávajte svoje zdravie.
V prípade, ak ste živnostník nezabúdajte na...

+ Športové aktivity prenesiete do bežného života a zlepšíte svoj štýl.
V zamestnaní sa nemusíte ku...