Odborníci na výživu priamo v školách?

Nedostatky v stravovaní našich detí sú síce jasne pomenovateľné, odstraňujú sa však pomaly. Nárast obezity je alarmujúci.

02.10.2017 13:00
deti, školská jedáleň, obed, jedlo Foto:
Jedlá v školských jedálňach by mali spĺňať kritéria zdravej výživy.
debata

V súčasnej dobe je obezita najrozšírenejím metabolickým ochorením na svete s trvalo vzostupným trendom výskytu a je závažnejším problémom ako podvýživa. A týka sa aj detí. Až šokujúco vyznieva informácia, ktorá hovorí, že aktuálne je známych viac ako 236 ochorení súvisiacich s obezitou.

MUDr. Fábryová Ľubomíra, Ph.D. Foto: archív. Ľ. F.
MUDr. Fábryová Ľubomíra, Ph.D MUDr. Fábryová Ľubomíra, Ph.D.

„Nadhmotnosť a obezita sú definované ako abnormálne nahromadenie tuku, ktoré vedie k poškodeniu zdravia. Základnou príčinou vzniku nadhmotnosti a obezity je nerovnováha medzi príjmom a výdajom kalórií. Najčastejšie to spôsobuje zvýšený príjem na energiu bohatých jedál s vysokým obsahom tukov a cukrov, väčšie porcie takýchto jedál, konzumácia sladených nápojov a fyzická inaktivita vďaka sedavému spôsobu života,“ opiuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, Prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Nedostatky v stravovaní našich detí sú síce jasne pomenovateľné, na druhej strane sa len pomaly odstaňujú. Ide najmä o nepravidelný príjem potravy, kedy deti vynechávajú raňajky, desiatu, zanedbajú obed v jedálni a potom všetko doháňajú večer nevhodnými potravinami.

Na tieto problémy upozorňuje aj projekt Pestrá strava, ktorý v susedných Čechách funguje štvrtým rokom. Aktuálne „dotazil“ aj na Slovensko a naše školy majú možnosť sa doň zapojiť. „Projekt Pestrá strava vychádza zo skúseností získaných v priebehu troch rokov v Českej republike. Tam sa do projektu zapojilo cez 200 škôl, prvé projektové dni mali možnosť vyskúšať si koncom školského roku aj tri školy v Bratislave. Aktivity projektu môžu využiť školy v rôznych regiónoch Slovenska, kde má projekt svojich zástupcov, akreditovaných a skúsených výživových a nutričných terapeutov a poradcov,“ uvádza Ivana Bednářová, manažérka projektu.

Za ďalší kľúčový problém v strave našich ratolestí považuje Bednářová zloženie ich denného jedálnička. „Školáci konzumujú nadmerne energeticky bohaté a nutrične ochudobnené potraviny ako vysmážané jedlá, chipsy, tučné pochutiny, sladené nápoje, cukrovinky. Naopak, v nedostatočnom množstve prijímajú čerstvé ovocie, zeleninu a ryby.“

Cieľom projektu Pestrá strava je odporučiť a zaradiť kvalitné potraviny a pokrmy bez zbytočnej chémie do školských jedální a bufetov a zábavnou formou meniť stravovacie návyky detí. A čo sa rozumie pod pojnom „zbytočná chémia“? „Ide o konzervanty, umelé sladidlá, farbivá a glutaman, teda látky, ktoré by kvalitné potraviny pre deti nemali obsahovať,“ vysvetľuje Bednářová.

Čo môžu školy čakať?

Projekt pestrá strava funguje prostredníctvom siete výživových poradcov (akreditovaní MŠMT) a nutričných terapeutov. Títo odborníci komunikujú so školami v krajoch, kde sami žijú a majú svoje poradne. Sú dôkladne preškolení, pracujú podľa jednotnej metodiky, s jednotnými prezentáciami a informáciami. Výživoví odborníci v školách organizujú prednášky, besedy pre rodičov i učiteľov, ale tiež hry pre deti. Mnohí poskytujú v školách pravidelné konzultácie pre deti a ich rodičov, školy tak nemajú iba školského psychológa, ale tiež svojho výživového odborníka. Jedná sa o aktivity prevyšujúce rámec činností bežne ponúkané školami.

Deti si počas projektových dní pripravujú pod... Foto: pestrastrava.sk
pestrastrava Deti si počas projektových dní pripravujú pod vedením výživových poradcov napríklad zdravé desiate.

Najčastejšou a najžiadanejšou aktivitou v školách, ktorú projekt Pestrá strava bez zbytočnej chémie poskytuje, sú Projektové dni – výroba desiat podľa odporúčaných receptov. Jedná sa o 4-hodinový proces prebiehajúci v rámci školského vyučovania, kedy deti v maximálnom počte 30 vyrábajú po skupinách (5–6 detí) rôzne recepty, na ne potom kreslia reklamu, píšu zloženie, vymýšľajú názov a finálne prezentujú svoju originálnu desiatu ostatným.

Vo väčšine prípadov prebiehajú projektové dni v školských jedálňach, teda i kuchárky alebo vedúce školských jedální majú možnosť desiate ochutnať a zaradiť ich do ponuky jedál. Aktivita končí ochutnávkou, deti dostanú diplomy, varechy a hlavne recepty domov – aby túto informáciu mohli zdieľať s rodinou a skúsiť pripraviť rovnakú desiatu i doma. Školy nájdu potrebné informácie na stránke pestrastava.sk.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #škola #obezita #odborník #pestrá strava

+ Vášmu zdraviu chýba čerstvý vzduch, mali by ste tráviť viac času vonku.
Rozvoj zručností a kvalifikácií môže...

+ Snažte sa dať svojmu telu stravu minimálne trikrát denne, maximum je pätkrát.
Urobte všetko preto, aby ste si...