Najmladší či najstarší? Ovplyvní poradie medzi súrodencami charakter?

Psychológovia a vedci z ďalších odborov sa pokúšali zistiť, či a ako poradie, v ktorom sa súrodenci narodili, ovplyvňuje ich charakter.

02.08.2016 09:30
súrodenci Foto:
Súrodenecká trojica.
debata

Dve doteraz najväčšie štúdie v podstate dospeli k záveru, že v raste detí a formovaní ich psychických charakteristík hrá poradie narodenia súrodencov okrajovú rolu. Informácie zverejnil taliansky denník Corriere della Sera.

Podľa posledných teórií sa deti predovšetkým odlišujú stratégiami, akými si získavajú pozornosť a priazeň rodičov. V tomto zmysle možno konštatovať vedľajšie a všeobecné rysy. Prvorodení zvyčajne mávajú väčšiu autoritu, zatiaľ čo najmladší majú tendenciu ju väčšinou spochybňovať. Najstarší súrodenci majú väčšiu sebadôveru a majú sklony byť svedomití. Prostredný súrodenci mávajú pocity frustrácie a odcudzenia od rodiny, majú pocit, že sa pohybujú na neznámej pôde. Najmladší majú sklony byť viac spoločenskí, ale aj neurotičtější.

Jedna z nedávnych štúdií týkajúcich sa prvorodených priamo hovorí o vyššom inteligenčnom kvociente (v priemere o 1,5 bodu vyšším) ako majú ostatní súrodenci. To je podľa vedcov z Lipska dôsledkom skutočnosti, že interakcia medzi bratmi a sestrami stimuluje poznávacie schopnosti a schopnosť učiť sa. Ďalšie štúdie ukázali, že prostrední súrodenci majú diplomatické schopnosti vyvolané nevyhnutnosťou v detstve vyjednávať a sú viac spoločenskí. Známy je však „middle-child“ syndróm, ktorý identifikuje sklamanie z toho, že nemajú privilégiá prvorodených, ani sa im nedostáva ústupkov ako najmladším súrodencom.

Údaje, o ktorých informoval britský denník The Guardian, potvrdzujú mnohé predošlé tvrdenia a tiež tú skutočnosť, že objektívne odlišná pozícia má svoju úlohu v boji o priazeň otca a matky a je možné, že ovplyvňuje osobnosť. V mnohých prípadoch však ide o mýty a to, čo skutočne utvára charakter, závisí od iných premenlivých okolností.

Dve najvýznamnejšie britské štúdie týkajúce sa týchto skutočností, do ktorých bolo zapojených vyše 400.000 osôb hovoria, že vplyv poradia, v akom sa súrodenci narodili, je málo významný. Ide o jedno percento charakterových čŕt, čo je skutočne veľmi málo. Ostatné predurčujú životné skúsenosti, genetika, prostredie či fyzický zjav, ktorý niekedy predurčuje úlohu, akú bude dieťa v spoločnosti hrať. A to aj napriek tomu, že takmer všetci prvorodení sú konformisti a zodpovední, najmladší kreatívni a prostrední súrodenci diplomatickí a nedotkliví.

debata chyba
Viac na túto tému: #charakter #súrodenci

+ Cviky na rozhýbanie tela by vám dnes rozhodne len pomohli.
Robte to, čo robiť viete, nesnažte sa robiť niečo, čo...

+ Ak máte nejaký problém na povrchu, musíte to začať najskôr riešiť zvnútra.
Ak sa nechcete snažiť, rovno to...