Čím by mala rodina začať, keď sa narodí dieťa s postihnutím?

Už aj v Bratislave vzniklo centrum včasnej intervencie. Kedy by ho mali rodiny vyhľadať?

17.06.2015 15:00
CVI Foto:
"Hráme sa na hudobníkov." Nácvik rytmiky s deťmi v ranom veku.
debata

Po Žiline a Prešove vzniklo už aj v Bratislave Centrum včasnej intervencie, ktoré je pomocnou rukou pre rodičov so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Na otázky o tom, ako táto pomoc funguje, odpovedá jeho riaditeľka, PhDr. Erika Tichá, PhD.

Čo si má rodič predstaviť pod pojmom včasná intervencia?

Predstavuje čo možno najvčasnejšie poskytnutú odbornú službu, pomoc a podporu rodinám s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo so zdravotným postihnutím od narodenia do siedmeho roku života. Je zameraná na podporu celej rodiny a využíva jej prirodzené zdroje tak, aby dieťa malo možnosť v maximálnej možnej miere využiť svoje možnosti a predpoklady.

Ako vaša pomoc rodinám prebieha konkrétne?

PhDr. Erika Tichá, PhD. Foto: CVI
Erika Tichá PhDr. Erika Tichá, PhD.

Včasnú intervenciu realizujeme predovšetkým v rodinnom prostredí. Naším cieľom je sprevádzať rodinu v období nepriaznivej životnej situácie, pomáhať jej s prijatím a vyrovnávaním sa s novou životnou situáciou. Máme dieťa, máme rodiča a snažíme sa zladiť to, čo potrebuje dieťa aby napredovalo, aby ho rodina vhodne stimulovala, zároveň sa zameriavame na to, čo potrebuje rodič. Napríklad príde terapeut, ktorý s dieťaťom cvičí a zároveň je prítomný psychológ, ktorý komunikuje s mamou.

Z praxe určite viete, ako sa zmení situácia v rodine, keď do nej pribudne dieťa s postihnutím.

Narodenie dieťatka s postihnutým zmení celú klímu v rodine. Všetka starostlivosť sa zrazu venuje tomuto dieťaťu, zmenia sa úlohy v rodine, pozornosť sa od ostatných detí začne presúvať na to, ktoré potrebuje pomoc. Zároveň s tým sa dostáva bežný život rodiny do úzadia. Zabúda sa na to, že rodičia sú aj partneri, aj manželia. Rodina sa musí čo najskôr naučiť zvládať bežný chod a zároveň musí zvládať aj špeciálne terapie, ktoré takéto dieťa potebuje.

Niektoré rodiny krízovú situáciu nezvládnu a rozpadnú sa…

Je to tak. Otec sa stáva šoférom, dieťa vozí po vyšetreniach, snaží sa zabezpečiť prostriedky na často finančne náročné terapie. Mama je tá, ktorá zostáva doma na predĺženej rodičovskej dovolenke, aby dokázala napĺňať takmer výlučne potreby dieťaťa. Takéto fungovanie v rodine vedie k tomu, že obaja rodičia majú svoju rolu v starostlivosti o takéto dieťatko jasne zadefinovanú a nie je priestor na to, aby rodina fungovala akosi spoločne. Rodič by mal pochopiť, že nie je len terapeutom pre svoje dieťa, ale je takou istou mamou či otcom, ako ktokoľvek iný, len s pridanou hodnotou starostlivosti o dieťa s istými potrebami.

Čím by mala takáto rodina začať?

Rodičia sa najskôr potrebujú v spleti nových situácií zorientovať, potrebujú informácie o tom, aké kompenzačné možnosti majú v súvislosti so zdravotným stavom dieťaťa, aké sa im ponúkajú možnosti pomoci. Keď toto všetko už má rodina zabezpečené, môže dospieť k tomu, že dokáže viesť relatívne podobný život ako rodina so zdravým dieťaťom.

Kedy majú rodičia centrum včasnej intervencie kontaktovať?

Ideálne by bolo, keby pediatri či neonatológovia doporučili rodičom túto možnosť hneď po narodení dieťaťa. To sa, žiaľ, nie vždy deje, rodičia o takejto možnosti nevedia. Celkovo sa v centre venujeme deťom do siedmich rokov. Je to obdobie intenzívneho vývinu dieťaťa, výnimočnej plasticity a kompenzačných schopností mozgu. Terapeutická a výchovná intervencia je v tomto období mimoriadne účinná.

Priraďujeme obrázky." Logopedické... Foto: CVI
CVI Priraďujeme obrázky." Logopedické cvičenie.

Pomáhate rodinám aj pri začleňavaní detí napríklad do kolektívu?

Áno, pomáhame pri začleňovaní dieťatka do nejakej inštitúcie, napríklad do materskej školy. Pracujeme v novom prostredí aj s dieťaťom, ale zároveň poskytujeme pomoc aj pedagógovi.

Aká je frekvencia vašich návštev v rodine?

V centre je nás šesť (fyzioterapeut, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg, sociálni a liečební pedagógovia) a dochádzame do rodiny dva razy do mesiaca. Z terajčích skúseností je dvojtýždňový interval ideálny na to, aby mala rodina možnosť za tento čas spracovať všetky odporúčania, na ktorých sme sa dohodli. Špecifická je situácia u predčasne narodených detí, kedy by sa žiadala vyššia frekvencia návštev, najmä u detí do jedného roka.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #pomoc #dieťa #potreby #centrum včasnej intervencie #postihnutie

+ Tréning s priateľmi prinesie zábavu a zlepší výkonnosť.
Nebojte sa požiadať o zvýšenie platu, zaslúžite si to....

+ Motivácia príde, keď stanovíte jasné ciele vo vašom športe.
Zariaďujte si bývanie podľa vašich predstáv,...