Krízové linky, poradne a krízové centrá pre týrané ženy, deti a obete domáceho násilia

Prinášame vám zoznam poradní, krízových centier a ich kontakty v rámci celého Slovenska, ktoré v prípade potreby môžete využiť.

13.03.2015 16:00
debata
Organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia – Bratislavský kraj:
Názov telefón, adresa mailová adresa, web
Centrum Nádej 02/6224 7877, 0905 463 425, Švabinského 7, 851 01 BA, office@centrumnadej.sk, www.centrumnadej.sk
Aliancia žien Slovenska 0903 519 550 – nonstop linka alianciazien@alianciazien.sk, www.alianciazien.sk
Brána do života 02/6241 0469 (-68), 0910 992 041, 0915 439 245, 02/62410450, Medveďovej 4, 851 01 BA branadozivota@branadozivota.sk, pomoc@branadozivota.sk, www.branadozivota.sk
Dúha – krízové stredisko Stavbárska 6, 821 07 BA, 02/45523 077, 0918 824 247 domovduha@domovduha.sk, www.domovduha.sk
Maják Nádeje Karpatská 24, 811 05, 02/52626 701, 0911 526 267 majaknadeje@stonline.sk
Krízové stredisko Magistrátu hl. mesta 02/62250035, Budatínska 59/A, 851 06, Bratislava osv@bratislava.sk, miriam.jamriskova@bratislava.sk
Pomoc obetiam násilia, centrála – Bratislava P. O. Box 83, 820 05 BA 25, 0850 111 321 – od 10. do 14. h, po – pia, 02/52632 494  
SKC Dotyk, Pobočka Bratislava nonstop linka: 0905 595 187 dotyk@centrum.sk, www.dotykcentrum.sk
UNICEF, Detská linka istoty Slovenský výbor pre Unicef, Grösslingová 6, P. O. Box 52, 810 00 BA, 02/52965 082, 116 111 – detská linka istoty, 0905 623 571 www.unicef.sk, livia@unicef.sk
Náruč záchrany Fedákova 5, Bratislava, 0905 888 234  
Galant Znievska 26, Bratislava, 02/6241 3827 galant.no@gmail.com
Organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia – Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj):
Názov telefón, adresa mailová adresa, web
Azylový dom Emauzy, (Holíč, Malacky) Križovatky, n. f., Azylový dom Emauzy, Záhradná 3, 909 01 Skalica, 0907 899 271, 034/6683 110, 034/7722457, 0917 778 979 krizovatky@ba.telecom.sk, emauzy@stonline.sk, centrumbetania@gmail.com
Útulok sv. Anny Kamenná 5, Hlohovec, 033/7424 686, 0911 281 564 viera.vavrova@d2u.sk
Pomoc obetiam násilia 0850 111 321 (po – pia od 10. do 14. h), 0944 254 405 (ut, štv od 14. do 18. h), Trhová 2, Trnava trnava@pomocobetiam.sk, www.pomocobetiam.sk
Pomoc obetiam násilia 0850 111 321 (po až pia od 10. do 14. h), 0904 415 740 (ut, štv od 14. do 18. h), Fraňa Mojtu, Nitra nitra@pomocobetiam.sk, www.pomocobetiam.sk
Pomoc obetiam násilia 0850 111 321 (po až pia od 10. do 14. h), 0907 409 425 (ut, štv od 14. do 18. h) trencin@pomocobetiam.sk, www.pomocobetiam.sk
Azylový dom Tamara Okružná 20, Trnava, 0948 028 738, 033/5501 446 azylovydom@gmail.com
Jozefinum – zariadenie núdzového bývania pre ženy Dolná Krupá 556/9, 033/5577 166,­0902 804 245 jozefinum@gmail.com, www.jozefinum.sk
DKC Slniečko 037/6585 222, 0905 949 284, P. O. Box 17 F, 949 01 Nitra centrumslniecko@centrumslniecko.sk, www.centrumslniecko.sk
Zátišie Jarmočná 2, 949 01 Nitra, 0905 585 676  
Krízové stredisko (denne od 13. do 15. h), Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo, 035/7602 208 kssoshurbanovo@gmail.com
Účelové zariadenie „Domun“ 033/77276 87, Bodona 55, 921 01, Piešťany  
SKC Dotyk (Beckov, Trenčín) Beckov 87, 916 38 Beckov, 032/777 7374, nonstop linka: 0903 704 784, 0902 dotyk@centrum.sk, www.dotyk.sk
Orchidea 0911 208 126, 0915 145 177, Necpalská 32, 971 01, Prievidza orchideabosany@stonline.sk
Jazmín, n. o. (Handlová, okr. Prievidza) F. Nádaždyho 4, 972 51, Handlová, 046/547 53 76, 046/5198531 0­905 342 880 jazmin.mrazova@stonline.sk
OZ Hviezdička (Mojtín – PB) 0902 656 202, Rozkvet 2061/139, 017 001 Považská Bystrica hviezdicka.domov@centrum.sk
Názov telefón, adresa mailová adresa, web
Únia žien Slovenska 047/562 17 27, 0915 186 160, Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota  
Združenie žien Slovenska 0911 029 388, Švermova 1, 960 01 Zvolen zzszvolen@gmail.com, www.zzs.sk
Pomoc obetiam násilia – pobočka (Banská Bystrica) 0850 111 321 (po až pia od 10. do 14. h), 0944 254 406 (ut, štv od 14. do 18. h) bystrica@pomocobetiam.sk, www.pomocobetiam.sk
Centrum Srdiečko 048/413 11 41, 0905 763 291, Wolkerova 26, 974 04 Banská Bystrica signalohrozenia@gmail.com, www.centrumsrdiecko.sk
OZ Žena v tiesni 043/422 08 53 (8. až 15. h), 0907 346 374 (7. až 20. h), P. O. Box 70, 036 01, Martin oz.zenavtiesni@tipnet.sk
Áno pre život 041/54 94 950, 0911 534 894, nonstop: 0800 120 024, Farská 543/2, 015 15 Rajecké Teplice apz@nextra.sk, www.anoprezivot.sk
Zariadenie núdzového bývania 043/586 23 50, Záskalická 907, 026 01 Dolný Kubín znb.dkubin@gmail.com
DKC Náruč 041/516 65 43 (-44), 0905 988 600, 0948 578 053, Zádubie 56, 010 03 Žilina www.naruc.sk, naruc@naruc.sk
Poradensko-tréningové centrum Náruč poradňa 041/433 22 44, 0907 840 552, Májová 1 099,Čadca poradnacadca@naruc.sk
Poradňa pre rodinu v kríze Náruč poradňa 041/56 43 652,0918 1­85 576, Horný Val 24, Žilina poradnazilina@naruc.sk
Amoret 047/433 03 43, 0915 820 647, Železničná 17,984 01 Lučenec ksamoret@stonline.sk
Organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia – Východné Slovensko (Prešovský kraj, Košický kraj):
Názov telefón, adresa mailová adresa, web
Pomoc obetiam násilia 0850 111 321 (po až pia od 10. do 14. h), 0905 217 846 (ut, štv od 14. do 18. h) kosice@pomocobetiam.sk, www.pomocobetiam.sk
Dom Charitas sv. Jozefa 0902 095 817, 0903 616 804, 053/419 06 11, J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves jozef.hreus@caritas.sk
Alžbetka 053/429 89 73 (-74),0911 220 535, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves alzbetka_no@pobox.sk, asedlakova@pobox.sk, www.alzbetka-no.sk
Územný spolok SČK 056/672 24 95 (7.30 až 15.30 h), 0903 558 942 trebisov@redcross.sk, www.redcross.sk
Domov pre osamelých rodičov (Trebišov, Sečovce) 056/678 23 88, Bačkovská 598, Sečovce  
Fenestra P. O. Box F-12, 040 01 Košice 055/625 62 37, 0911 440 808, fenestra@fenestra.sk, www.fenestra.sk
OZ Pro Familia (Humenné) 0915 651 861 profamiliahe@profamilia.sk, www.profamilia.sk
OZ Pomoc rodine 056/688 44 73, 0908 954 873, Nám. osloboditeľov 77, 071 01, Michalovce pomocrodine@centrum.sk, www.pomocrodine.sk
OZ MC My Mamy 051/772 22 11, P. O. Box 152, 080 01 Prešov mymamy@stonline.sk, www.mymamy.sk
CSS Garden 057/775 21 44, 0905 428 669, Čsl. Armády 14, Humenné sitarcikova@dsshumenne.sk
Krízové stredisko 052/452 27 85,052/468 58 62, Starý trh 38, Kežmarok dssks@stonline.sk
Krízové stredisko 051/773 47 04, 0917 665 827, Hlavná 58, 080 01 Prešov krizovepo@mail.t-com.sk
Krízové stredisko 057/762 24 52, 0902 223 049, Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina www.dssosadne.sk, dss@dssosadne.sk
Krízové stredisko 052/432 23 92, Zámocká 7, 064 01 Stará Ľubovňa krizovestrediskosl@slnet.sk
Krízové stredisko 057/446 39 15, Ružová 80, 093 01 Vranov n. Topľou krizovestr.vt@stonline.sk
Stredisko krízovej intervencie 055/671 25 56, 055/671 04 04, Adlerova 4, 040 22 Košice emil.kurcak@skrin.sk
Domov sociálnych služieb 056/643 37 02, 056/688 21 11, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce www.dssanima.sk, info@dssanima.sk
Facilitas 055/674 12 40, 0907 933 214, Spišské nám. 4, 040 01, Košice facilitas@post.sk
Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka Trieda SNP 1, 040 11 Košice, 055/640 3979, 055/640 4186, 0915 068 100 www.linkadeti.sk, lienka.lienka@gmail.com

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pomoc #domáce násilie #kontakty

+ Zabudnite na stres a strach, pokúste sa to prekonať.
Budete robiť podvody, nečudujte sa keď to niekto urobí...

+ Vyvážená strava a dostatok odpočinku zlepšia vaše zdravie.
Finančná príležitosť sa ukáže, keď sa to najmenej...