Vytriedený odpad určený na recykláciu nakoniec aj tak končí na skládke. Neverte mýtom o recyklácii odpadu

Recyklácia je proces, pri ktorom sa opätovne využívajú už použité materiály, šetria sa prírodné zdroje a znižuje sa množstvo odpadov uložených na skládke, čo prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov aj k ochrane životného prostredia.

21.03.2023 11:00
recyklácia, zálohovanie, PET fľaša, plast Foto:
Vedeli ste, že 18. marca si pripomíname Svetový deň recyklácie.
debata

Najčastejšie mýty, ktoré sa spájajú s recykláciou odpadu

Vytriedený odpad určený na recykláciu nakoniec aj tak končí na skládke

Všetok vyzbieraný triedený odpad je evidovaný a s druhotnými surovinami sa ďalej obchoduje – odovzdávajú sa na ďalšie spracovanie recyklátorom. Zberová spoločnosť musí dokladovať, čo sa s odpadom deje po dotriedení. Je zakázané ho skládkovať, pokiaľ však obsahuje veľa nečistôt (viac ako 25 %), už sa nepovažuje za triedený a vtedy končí na skládke odpadu. Niekedy sa môže zdať, že triedenie nemá zmysel, lebo všetky druhy odpadov sa zbierajú spoločne do jedného auta. Neznamená to však, že vytriedený odpad končí na skládke. Niektoré autá na zber odpadu sú viaczložkové, a majú niekoľko oddelených zásobníkov, do ktorých sa sypú jednotlivé druhy vytriedených smetí. Rovnako to platí v prípade odpadu, ktorý je zbieraný do vriec. Vtedy sa na korbu auta môžu nakladať spoločne napríklad vrecia s plastmi aj vrecia s papierom. Odpad sa zváža spoločne z dôvodu úspory počtu zvozov a pohonných hmôt. Alebo sa používa jedno auto dopoludnia na zber papiera a to isté auto príde prázdne popoludní po plasty.

Takto treba správne triediť obaly od čipsov.
Takto treba správne triediť obaly od čipsov.
+4Takto treba správne triediť obaly od čipsov.

Skládkovanie odpadu je tou najlepšou a najlacnejšou možnosťou, preto triedenie a recyklácia nemá zmysel

Na Slovensku končí takmer všetok zmesový komunálny odpad na skládkach, pričom v minulosti boli poplatky za skládkovanie veľmi nízke a stabilné. Tomuto už odzvonilo a ceny za skládkovanie od roku 2019 prudko rastú. Riešením je preto triedenie odpadu a jeho následná recyklácia. Triedený zber spadá pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a financujú ho výrobcovia prostredníctvom OZV. Lepšie triedenie v mestách a obciach preto ovplyvňuje aj miestnu cenu za skládkovanie. Skládky navyše predstavujú veľkú environmentálnu záťaž, nakoľko sa z nich uvoľňuje metán, zvyšujú sa emisie skleníkových plynov a tie prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Skládky by preto mali byť vždy až poslednou voľbou pri spôsoboch nakladania s odpadmi.

Ako triediť obaly od obľúbených syrov?
Ako triediť obaly od obľúbených syrov?
+8Ako triediť obaly od obľúbených syrov?

Recyklácia je drahá

Veľa ľudí sa obáva toho, že recyklácia je príliš nákladná. Ak však vezmeme do úvahy nielen ekonomické, ale aj environmentálne a spoločenské faktory, tak celkové náklady na recykláciu sú v skutočnosti často nižšie ako náklady spojené so skládkovaním. Pri recyklácii využívame už existujúce suroviny a tie sú použité na výrobu nových produktov. Tým sa znižujú náklady na získavanie primárnych surovín a nakoniec aj na celkovú výrobu.

Produkty vyrobené z recyklovaných materiálov sú nižšej kvality

V minulosti sa všetky recyklované výrobky považovali za podradné a nekvalitné. V súčasnosti však moderné technológie umožňujú recyklovať materiály takým spôsobom, aby sa dosiahla rovnaká kvalita ako pri použití primárnych surovín. Niektoré druhy materiálov, ako napríklad sklo a kovy sa môžu recyklovať takmer donekonečna bez straty kvality. Pri iných materiáloch, ako napríklad plastoch, závisí kvalita recyklovaných materiálov od presného zloženia a prímesí, akými sú napríklad farbivá.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #recyklácia