Grilovať áno, ale bezpečne! 6 zasád, ktoré musíte poznať a dodržiavať

, , 13.08.2018 07:00
Grilovanie môže mať aj zdravšie verzie
Grilovanie prináša so sebou potenciálne nebezpečenstvo vzniku požiaru - treba na to myslieť a byť pri tejto aktivite opatrný. Autor:

Grilovanie sa práve v letnom období stáva obľúbenou aktivitou na voľný víkendový deň či príjemný letný podvečer.

Na Slovensku sa negriluje len v záhradách a rodinných domoch, ale často sa využívajú aj sídliskové balkóny, alebo v niektorých prípadoch spoločné strechy bytových objektov (čo je napríklad nepovolené!). Niet nad chutné grilované kuracie prsia či klobásku alebo zeleninku. Ale na jedno by sme pri tom všetkom tiež mali myslieť. A nie je to línia, čo máme na mysli my.

Grilovanie môže byť aj potenciálne nebezpečnou aktivitou. Ide o manipuláciu s horľavými materiálmi a ohňom a podľa toho by sme sa mali aj správať. Pre správne a bezpečné grilovanie platí niekoľko dôležitých zásad. Zopakujte si ich predtým, než znovu vyrobíte žeravú pahrebu na najbližšiu letnú hostinu.

  1. Čistota grilu je kľúčová. Platí to pri všetkých druhoch. Grilovať by sme mali na vyčistenom grile bez nánosov či pozostatkov jedla alebo horľavého materiálu z minula.
  2. Z okolia grilov je nutné odstrániť všetky horľavé materiály a predmety. Umiestnenie zariadenia by malo byť také, aby nehrozilo, že oheň či iskry z grilu zasiahnu nejaký horľavý predmet.
  3. Pri grilovaní by sme zariadenie nemali opúšťať a nechávať ho bez dohľadu. Je dôležité dávať pozor pre prípad potenciálnej možnosti nebezpečenstva – predovšetkým požiaru, ale napríklad aj popálenia sa menšách detí, ktoré sa zvyknú občas motať okolo.
  4. Povolené je grilovať len na vopred vyhradených miestach.
  5. Neodporúča sa grilovať v čase horúceho počasia, kedy vzrastá možnosť vzniku požiaru, ani v počas silného vetra, ktorý nám môže oheň rozfúkať. V prípade nevhodných podmienok, ktoré sa môžu vzhľadom na danú lokalitu líšiť, príslušné štátne orgány vyhlasujú zákaz zakladania ohňa.
  6. Po ukončení grilovania v prírode treba dbať na dôsledné uhasenie ohňa a z miesta odísť, až keď sme si úplne istí, že je oheň uhasený, nezostal tlieť a nemôže opätovne vzbĺknuť.

Ak už požiar vznikne…

Keďže existuje viacero druhov grilov podľa odborníka je vhodné vedieť, ako sa správne zachovať v prípade vzniku požiaru pri jednotlivých druhoch. „Pri elektrických griloch je potrebné myslieť na to, že je zapojený v elektrickej sieti. V prvom rade je preto potrebné vytiahnuť kábel zo siete, ak nám to rozsah požiaru umožňuje. Keď je kábel vytiahnutý z elektrickej zásuvky, pokúsime sa plameň uhasiť vodou,“ hovorí operačno-technický riaditeľ Falck Fire Services Milan Ivanič. Zároveň radí, že ak by sa nepodarilo vybrať kábel zo siete, „takéto zariadenie pod elektrickým prúdom musíme hasiť výhradne práškovým alebo snehovým hasiacim prístrojom“.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pomoc #leto #bezpečnosť #ochrana #grilovanie #pravidlá #gril
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku

+ Začnite robiť veci, na ktoré ste pred tým nemali čas, pokúste sa začať športom.
Mali by ste myslieť na...

+ Koniec používania mobilu v posteli, zabudnite na sociálne siete, zníčí to vzťah.
Chcete zarobiť viac,...