Ďalší muži dňa

26% Herec Mike Faist.

Mike Faist

60% Austin Butler

Austin Butler

18% Brian Stokes Mitchell

Brian Stokes Mitchell

+ Buďte otvorení novým skúsenostiam, prinášajú nové perspektívy a inšpiráciu.
Dávajte si pozor, aby ste sa...

+ Práca s ľuďmi vás dosť vyčerpáva, skúste ju obmedziť aspoň na krátku chvílu.
Aktívne počúvanie a komunikácia sú...