Ďalší muži dňa

0% Joe Alwyn

Joe Alwyn

36% Herec Mike Faist.

Mike Faist

58% Austin Butler

Austin Butler

+ Narodili sme sa taký aký sme z nejakého dôvodu, snažte sa to dobre využiť.
Urobte si rozpočet, koľko miniete...

+ Obmedzte spracované potraviny a uprednostňujte čerstvé suroviny.
Snažte sa zapôsobiť hlavne na nadriadeného, iba...