Ďalší muži dňa

72% Theo James

Theo James

8% John Cena

John Cena

52% Matt Bomer

Matt Bomer

+ Cvičte pravidelne, aby ste zvýšili energiu. Pohyb je kľúčový.
Dôverujte svojim nápadom, pokúsite sa presvedčiť...

+ V domácnosti robte všetko naopak, oddychujte a zadeľte prácu deťom.
Poprosíte kolegu, aby za vás...