+ Začnite si viac všímať svoje zdravie a náznaky vášho tela.
Netrvajte na svojom pokiaľ si nie ste istý či...

+ Dlhé hodiny pred obrazovkou vám nerobia dobre, skúste si to uvedomiť.
Venujte každý deň aspoň chvíľu aj...