Všetko sa začína a končí vzťahmi. Aj v biznise

PhDr. Denisa Kmecová je profesionálna koučka. Takých pred desiatimi rokmi bolo na Slovensku len zopár. Dnes ich "vyrástlo" ako húb po daždi.

, 23.08.2013 08:30
Denisa Kmecová Foto:
Profesionálna koučka, PhDr. Denisa Kmecová.
debata

Povedzte nám svoj príbeh, ako ste sa ku koučovaniu dostali.
Koľko máme času? (smiech). Koučujem desať rokov, začala som so svojimi ľuďmi, chcela som ich viesť nedirektívne, aby boli spokojní. Keďže na našom trhu ešte know-how na to nebol, robila som to svojpomocne. Potom som si spravila koučovací výcvik a školu a robila som kouča v jednej veľkej spoločnosti. Koučovanie sa mi tak zapáčilo, že som si založila svoju vlastnú firmu. Koučujem a venujem sa osobnostnému rozvoju pre ľudí aj firmy a je fakt, že patrím k prvým priekopníkom koučovania na Slovensku. Som tiež spoluzakladateľka Slovenskej asociácie koučov a ako prvá na Slovensku som získala titul profesionálny certifikovaný kouč.

Koučov pribúda… Hovoríte však, že je rozdiel, kto je a kto nie je kouč. Ako to taký laik rozpozná?
O tom, ako to oddeliť, častokrát rozprávame, je to dobrá otázka. Mnoho psychológov alebo manažérov sa hrá na koučov. Vedú s ľuďmi rozhovor a nazývajú to koučovanie. Koučovanie má jasne stanovené kritéria a metódy, ako viesť človeka k výsledku a ako to robiť nedirektívne. Ako dodržiavať etický kódex, aby bola medzi koučom a klientom dôvera, intimita, diskrétnosť. základom je mať certifikát o koučovacom vzdelaní, najlepšie medzinárodný. Tam je určitá garancia kvality, že kouč prešiel procesom vzdelávania, ktoré je pomerne náročné. A veľmi dôležité je mať referencie. Kouč by mal mať za sebou históriu. Dôležitý je aj osobný kontakt. Klient by si mal kouča „oňuchať“, či mu sedí, či tam je chémia a vytvorená dôvera.

Vzťahy sú základ všetkého. Nech teda riešite, čo riešite, vždy to končí pri tých vzťahoch?
Robím biznis koučing, koučing kariéry aj life koučing. Zameriavam sa teda aj na medziľudské vzťahy, na riešenie problémov, konfliktov, nájdenia zmyslu, keď sa človek potrebuje rozhodnúť, ktorým smerom sa v živote vydať, aj ujasnenie vnútorných hodnôt. Dokonca aj v biznise, keď si ma objednajú ako kouča, ľudia tam okrem leadershipu častokrát riešia aj vzťahy. Lebo vzťahy sú aj v biznise základom všetkého. Človek nepotrebuje riešiť time manažment alebo leadership bez ľudí. A v tých vzťahoch môže byť konfliktná situácia, sympatia či antipatia medzi ľuďmi. Je to o komunikácii medzi ľuďmi, o asertivite, budovaní vnútornej sebaistoty alebo posilňovaní integrity.

Čo Slovákov v práci najviac trápi?
Vzťahy. Častokrát sa to nazýva leadership a vždy tam ide primárne o vzťahy medzi ľuďmi. Či už o sebapresadenie (manažér chce byť rešpektovaný, vedieť zadávať úlohy ľuďom tak, aby nevznikali stavy odporu a odmietania, vedieť to robiť motivačne). A opäť je to len o komunikácii medzi ľuďmi. Všetko sa stále začína a končí vzťahmi. Nech je téma nazvaná akokoľvek – time manažment, leadership, asertivita, konflikty, vyjednávanie… Stále je to o vzťahoch.

Nie je to náhodou tak, že to všetko by sme mali mať prirodzene v sebe? Do akej miery to dokážeme zmeniť?
Prirodzene v sebe to máme, keď sa narodíme. Potom nás deformuje výchova. Začneme sa prispôsobovať pravidlám, ktoré tu boli zadané a sú považované za „jediné správne“. Často tu potom prichádzame do konfliktu s tým, čo chceme vnútri a čo chce od nás spoločnosť, učitelia v škole, kolegovia na pracovisku a rodičia. Vtedy prichádzame do stavu neistoty a rozporu. Vtedy ľudia vyhľadávajú koučov, terapeutov a iných ľudí z pomáhajúcich profesií – aby si ujasnili hodnoty, ktoré v sebe majú.

Máte pocit, že v dnešnej dobe sú v zamestnaní na zamestnancov kladené veľké nároky?
Ako kde. Niekde je to stále podľa starého režimu – ľudia odchádzajú o štvrtej domov a robia bežnú rutinnú prácu, kde o preťažení nemôže byť ani reči. Takíto ľudia zas môžu vyhľadať kouča kvôli nenaplneniu života. Pretože keď niečo beží v starej rutine, je to únavné a nedodáva to energiu a potrebný endorfín na to, aby človek mohol rásť. Lebo osobnostný rast a rozvoj je primárnou doménou ľudstva. Pohyb dopredu. Keď človek stagnuje, ide do fázy frustrácie a lenivosti, čo tiež nie je želaný stav. Ale samozrejme, sú profesie, ktorých je asi väčšina, kde ľudí preťažujú a bombardujú reportami, nadčasmi a krížením úloh. V niektorých firmách funguje aj päť priorít, čo by podľa teórií mala byť jedna a ľudia potom nevedia, ktorú z nich si majú vybrať.

Predpokladám, že ako dobrý kouč máte aj vy svojho kouča. Je to tak?
Áno, koučujeme sa navzájom, lebo sa potrebujeme neustále rozvíjať.

Slovníček Denisy Kmecovej

Leadership – vedenie ľudí, vodcovstvo, štýl práce s ľuďmi, ktorý privádza k dosahovaniu cieľov, motivuje a inšpiruje.

Asertivita – nenásilné zdravé sebapresadenie, rešpektovanie názoru iných a zároveň otvorené komunikovanie svojho názoru.

Timemanagement – časový manažment – organizovanie času, aktiví, stanovovanie priorít a efektívne využívanie času.

debata chyba
Viac na túto tému: #Denisa Kmecová #profesionálny kouč

+ Zabúdate na stomatológa, prehliadku nebudete stále odkladať na neurčito.
Platba bezhotovostne sa vám bude síce...

+ Začnite jedávať pravidelnejšie, podarí sa vám tak zhodiť pár kilogramov.
Sústreďte sa na svoje vzdelanie, prácu...