Ankety

+ Vaše obavy sú len výplodom vašej mysle, príliš preháňate.
Ak pracujete, nikdy nie ste zbytočný, myslite nato....

+ Za problémy si môžete sama, tak ich aj vyriešte bez druhých.
Keď budete chcieť, dotiahnete to ďaleko,...